rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.



Artykuł Dodaj artykuł

Polski Ład 2.0. Najważniejsze zmiany dla skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 na osoby rozliczające się według skali podatkowej czekają zmiany.

Polski Ład 2.0. Najważniejsze zmiany dla skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 na osoby rozliczające się według skali podatkowej czekają zmiany, m.in.:

 • Obniżenie stawki podatku z 17% do 12%.
 • Zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian).
 • Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic.
 • Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Obniżenie stawki podatku z 17% do 12%

Zmiana stawki podatku następuje z dniem 1 lipca 2022 roku. Skorzystają z niej pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Warto zwrócić uwagę na to, że:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą już w rozliczeniu dochodu za czerwiec 2022 lub II kwartał 2022 mogą stosować stawkę 12%,
 • wynagrodzenia wypłacane po 1 lipca będą naliczane według stawki 12% (nawet jeśli są to wynagrodzenia za czerwiec).

WAŻNE! Stawka 12% ma zastosowanie za cały rok 2022, mimo, że przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku.

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian)

Bez zmian zostaje wprowadzona już od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku (30 000 PLN rocznie dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali).

Konsekwencją obniżki stawki PIT jest nowa kwota zmniejszająca podatek, która w skali roku wyniesie: 30 000 x 12%. = 3 600 PLN

Dla osób, które pracują na etacie lub na zleceniach, kwota zmniejszająca podatek wyniesie miesięcznie 300 PLN, zamiast dotychczasowych 425 PLN.

Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 1.0 wprowadził rozwiązanie, które zmieniło możliwość rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. W konsekwencji dla części rodziców zmiana była niekorzystna. W ramach pakietu Polski Ład 2.0 zdecydowano się na częściowy powrót do starego rozwiązania.

W przypadku dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie
  – podatek jest określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

WAŻNE! Mechanizm tego rozliczenia nie jest możliwy w przypadku osoby, która wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym wychowuje co najmniej jedno dziecko.

Preferencyjne opodatkowanie nie znajduje zastosowania w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko lub jej dziecko stosuje przepisy:

 • art. 30c (podatek liniowy) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o PIT (najem prywatny)
  – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
 • podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych

W ramach pakietu Polski Ład 2.0 ustawodawca dla części przedsiębiorców przewidział możliwość rozliczenia części składek zdrowotnych w kosztach uzyskania przychodu i będzie to:

 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką liniową – maksymalne odliczenie wynosi 8 700 PLN w 2022 r.,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem – odliczenie wynosi 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych kartą podatkową – odliczenie wynosi 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

WAŻNE! Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych nie przewidziano możliwości rozliczania składek zdrowotnych.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 2.0 zdecydował się obniżyć stawki podatku z 17% do 12% oraz zlikwidować ulgę dla klasy średniej. Zmiana dotyczy całego roku 2022.

U osób, u których ulga była stosowana w okresie od stycznia do czerwca 2022, po zmianach podczas sporządzania zeznania rocznego będą rozliczać się bez ulgi, a ewentualne różnice dopłacą lub otrzymają zwrot.

Polski Ład 2.0 wprowadził także zmiany w rozliczeniach z dzieckiem pełnoletnim do ukończenia 25. roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie. Konieczne jest, aby dziecko nie osiągało:

 • przychodów objętych ulgą na powrót lub do 26. roku życia,
 • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia
 • papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
  – w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w przepisach ustawy o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi 1,338.44 PLN, a jej dwunastokrotność wynosi 16,061.28 PLN.

 


Podstawa prawna:
art. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.