Artykuł Dodaj artykuł

Polski Ład 2.0. Najważniejsze zmiany dla skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 na osoby rozliczające się według skali podatkowej czekają zmiany.

Polski Ład 2.0. Najważniejsze zmiany dla skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 na osoby rozliczające się według skali podatkowej czekają zmiany, m.in.:

 • Obniżenie stawki podatku z 17% do 12%.
 • Zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian).
 • Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic.
 • Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Obniżenie stawki podatku z 17% do 12%

Zmiana stawki podatku następuje z dniem 1 lipca 2022 roku. Skorzystają z niej pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Warto zwrócić uwagę na to, że:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą już w rozliczeniu dochodu za czerwiec 2022 lub II kwartał 2022 mogą stosować stawkę 12%,
 • wynagrodzenia wypłacane po 1 lipca będą naliczane według stawki 12% (nawet jeśli są to wynagrodzenia za czerwiec).

WAŻNE! Stawka 12% ma zastosowanie za cały rok 2022, mimo, że przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku.

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian)

Bez zmian zostaje wprowadzona już od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku (30 000 PLN rocznie dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali).

Konsekwencją obniżki stawki PIT jest nowa kwota zmniejszająca podatek, która w skali roku wyniesie: 30 000 x 12%. = 3 600 PLN

Dla osób, które pracują na etacie lub na zleceniach, kwota zmniejszająca podatek wyniesie miesięcznie 300 PLN, zamiast dotychczasowych 425 PLN.

Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 1.0 wprowadził rozwiązanie, które zmieniło możliwość rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. W konsekwencji dla części rodziców zmiana była niekorzystna. W ramach pakietu Polski Ład 2.0 zdecydowano się na częściowy powrót do starego rozwiązania.

W przypadku dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie
  – podatek jest określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

WAŻNE! Mechanizm tego rozliczenia nie jest możliwy w przypadku osoby, która wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym wychowuje co najmniej jedno dziecko.

Preferencyjne opodatkowanie nie znajduje zastosowania w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko lub jej dziecko stosuje przepisy:

 • art. 30c (podatek liniowy) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o PIT (najem prywatny)
  – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
 • podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych

W ramach pakietu Polski Ład 2.0 ustawodawca dla części przedsiębiorców przewidział możliwość rozliczenia części składek zdrowotnych w kosztach uzyskania przychodu i będzie to:

 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką liniową – maksymalne odliczenie wynosi 8 700 PLN w 2022 r.,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem – odliczenie wynosi 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych kartą podatkową – odliczenie wynosi 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

WAŻNE! Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych nie przewidziano możliwości rozliczania składek zdrowotnych.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 2.0 zdecydował się obniżyć stawki podatku z 17% do 12% oraz zlikwidować ulgę dla klasy średniej. Zmiana dotyczy całego roku 2022.

U osób, u których ulga była stosowana w okresie od stycznia do czerwca 2022, po zmianach podczas sporządzania zeznania rocznego będą rozliczać się bez ulgi, a ewentualne różnice dopłacą lub otrzymają zwrot.

Polski Ład 2.0 wprowadził także zmiany w rozliczeniach z dzieckiem pełnoletnim do ukończenia 25. roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie. Konieczne jest, aby dziecko nie osiągało:

 • przychodów objętych ulgą na powrót lub do 26. roku życia,
 • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia
 • papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
  – w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w przepisach ustawy o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi 1,338.44 PLN, a jej dwunastokrotność wynosi 16,061.28 PLN.

 


Podstawa prawna:
art. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.