Artykuł Dodaj artykuł

Środki zgromadzone na rachunku VAT – jak je uwolnić?

Stosujesz mechanizm split payment i posiadasz środki na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku VAT

Stosujesz mechanizm split payment i posiadasz środki na rachunku VAT? Masz prawo wnioskować o ich przekazanie na rachunek firmowy. Wniosek nie wymaga uzasadnienia, a po ich uwolnieniu możesz nimi dowolnie dysponować.

Rachunek VAT – czym jest?

Rachunek VAT to typ rachunku rozliczeniowego przeznaczony do rozliczania podatku VAT oraz dokonywania rozliczeń w ramach split payment. Korzystanie ze zgromadzonych na nim środków jest jednak o ograniczone. Z rachunku VAT opłacisz m.in. składki ZUS, zobowiązanie podatkowe wynikające z deklaracji VAT czy należności celne.

Od 1 lipca 2018 roku rachunek VAT jest otwierany automatycznie do firmowych rachunków bankowych prowadzonych w polskiej walucie.

Mechanizm split payment – na czym polega?

W modelu podzielonej płatności lub inaczej split payment nabywca dokonuje zapłaty za fakturę jednym przelewem, ale kwota zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a podatek VAT – na rachunek VAT.

Obowiązkowy split payment ma zastosowanie, gdy łącznie zostaną spełnione trzy warunki:

  • wartość sprzedaży wynosi co najmniej 15 000 zł brutto;
  • co najmniej jedna pozycja z faktury została wymieniona w załączniku nr 15 ustawy o VAT(dotyczy m.in. dostawy towarów i świadczenia usług, do których przed 1 listopada 2019 roku miało zastosowanie odwrotne obciążenie);
  • sprzedaż dokonywana jest między podatnikami – B2B (niezależnie, czy nabywcą jest podatnik VAT czynny, czy zwolniony).

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT – o czym pamiętać?

  • wniosek należy zaadresować do właściwego urzędu skarbowego,
  • możesz go złożyć w dowolnym momencie,
  • nie musisz podawać uzasadnienia w jaki sposób wykorzystasz środki finansowe,
  • wniosek jest wolny opłaty skarbowej,
  • zostanie on rozpatrzony w ciągu 60 dni licząc od daty jego złożenia.

Jeśli Naczelnik urzędu skarbowego:

  • wyrazi zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT, wyda postanowienie, w którym określi kwotę, jaka zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy. Informacja ta jest doręczana bezpośrednio do banku, który prowadzi konto rozliczeniowe i rachunek VAT. Na podstawie postanowienia środki z rachunku VAT niezwłocznie są przekazane na rachunek rozliczeniowy.

Masz prawo złożenia zażalenia jeśli nie zgadzasz się z treścią postanowienia – np. w sytuacji gdy kwota z postanowienia jest niższa niż wnioskowana.

  • nie wyrazi zgody na przekazanie środków z rachunku VAT, wydaje decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Może się tak zdarzyć, gdy np. posiadasz zaległości podatkowe.

Podstawa prawna:

art. 108a ust. 1, art. 108a ust. 1a, art. 108b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.