Artykuł Dodaj artykuł

Grupy podatkowe VAT – nowy termin

W treści ustawy o automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadzono przesunięcie wejścia w życie grup VAT z 1 lipca 2022 roku na 1 stycznia 2023 roku.

Grupy podatkowe VAT – nowy termin

W treści ustawy o automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadzono przesunięcie wejścia w życie grup VAT z 1 lipca 2022 roku na 1 stycznia 2023 roku.

Czym jest grupa VAT?

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez grupę VAT rozumie się grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku.

Art. 15a ustawy o VAT mówi, że grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

  • posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
  • nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Fakturowanie grup VAT – na co zwrócić uwagę?

Grupa VAT staje się czynnym podatnikiem VAT i uzyskuje odrębny numer identyfikacji podatkowej.  Oznacza to, że każda faktura wystawiana na poszczególnego członka na gruncie podatku VAT będzie wystawiana na grupę VAT.

Jeśli członkowie grupy tworzą jedynie grupę VAT, wtedy rozliczają taką transakcje z punktu widzenia podatku VAT jako grupa VAT, a na gruncie podatku dochodowym – odrębnie.

Na fakturze należy wskazać dane grupy VAT. Przepisy nie wykluczają dodatkowych danych  odbiorcy tj. podmiot A, będący członkiem grupy VAT. Takie działanie wydaje się być zasadne, ponieważ na gruncie podatku dochodowego trzeba wskazać na konkretny podmiot.

Grupa podatkowa VAT – dla kogo jest korzystna?

  • dla grup podmiotów powiązanych, które posiadają podmioty posiadające VAT do zapłaty oraz podmioty, u których występują nadwyżki podatku naliczonego. W takim rozwiązaniu podmioty w grupie mogą kompensować sobie we wspólnym rozliczeniu VAT.
  • dla grup podmiotów, które dokonują licznych rozliczeń wewnątrz grupy w których wykazują VAT.

 


Podstawa prawna:
– ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.