rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2018 r. i planowanych na 2019 r.  W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca wprowadzenia mechanizmy split payment oraz implikacji praktycznych związanych z jego stosowaniem.   

Akademia LTCA logo
 

Podatek VAT 2018/2019

TERMIN

27.09.2018

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2018 r. i planowanych na 2019 r.  W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca wprowadzenia mechanizmy split payment oraz implikacji praktycznych związanych z jego stosowaniem. Dodatkowo, podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane ze stosowaniem przez MF mechanizmów zmierzających do uszczelnienia systemu VAT (takich jak m.in. STIR, biała lista podatników) oraz związane z rewolucyjnymi zmianami w zakresie kas fiskalnych.

Szkolenie obejmuje również omówienie bieżących problemów związanych z rozliczaniem VAT, w tym w szczególności w aspekcie najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, w tym w aspekcie VAT oraz omówienie sposobów na ograniczenie ewentualnych ryzyk. W tym zakresie poruszona zostanie również kwestia dotycząca tzw. należytej staranności w VAT.

ADRESACI SZKOLENIA

Grupa docelowa szkolenia to Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu.


PROGRAM SZKOLENIA
 

I. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – 1 lipca 2018 r.:

 • Mechanizm podzielonej – zasady działania.
 • Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 • Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.
 • Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności (przyspieszony zwrot VAT, brak sankcji VAT, brak solidarnej odpowiedzialności brak podwyższonych odsetek, zachowanie należytej staranności, skonto za zapłatę VAT przed terminem)
 • Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment (otwieranie rachunków, opłaty, oprocentowanie, zamknięcie rachunku).
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.
 • Formy płatności  transakcji handlowych a split payment.
 • Kiedy będzie można wpłacić środki na rachunek VAT i kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.
 • Zapłata na rzecz osoby trzeciej a split payment.
 • Błędy w fakturach i płatnościach a mechanizm podzielonej płatności.
 • Płatności zaliczkowe i korekty w trybie split payment.
 • Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 • Wyjaśnienia MF w zakresie split payment – odpowiedzi na kluczowe pytania praktyczne.

II. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.

 • Czym jest należyta staranność?
 • Przesłanki przedmiotowe i podmiotowe w zakresie tzw. należytej staranności w podatku VAT a prawo do odliczenia.
 • Metodyka należytej staranności.
 • Konsekwencje niezachowania należytej staranności w podatku VAT.
 • Weryfikacja kontrahentów jako narzędzie ograniczające ryzyka w VAT.
 • Podstawowe sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami po stronie spółki oraz kadry zarządzającej i służb finansowych – Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • Sposoby ochrony podatników – wprowadzenie systemu compliance.

III. Pozostałe zagadnienia VAT 2018 /2019

 • STIR – nowe narzędzie do walki z nadużyciami VAT.
 • Czarna lista podatników.
 • Inne mechanizmy zmierzające do ograniczenia wyłudzeń VAT.
 • Rozszerzenie obowiązków przesyłania JPK
 • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
 • Dostosowanie definicji podmiotów powiązanych do przepisów CIT i PIT.
 • Zmiana przepisów w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT.
 • Sprzedaż udokumentowana paragonami – nowe zasady wystawiania faktur.
 • Zmiany w zakresie kas fiskalnych / Centralne Repozytorium KAS /  kasy fiskalne online.
 • Nowe zasady zwrotu VAT.
 • Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
 • Możliwe obniżenie sankcji w VAT.
 • Ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego.
 • Nowe zasady opodatkowania bonów.

VI. Zmiany w VAT z 2017 r.

 • Nadużycie prawa na gruncie VAT.
 • Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r. w zakresie odwrotnego obciążenia, w tym w zakresie usług budowlanych.
 • Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 • Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.
 • Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących 2017 / 2018.
 • Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów.
 • Nowe uprawnienia organów podatkowych oraz ryzyka podatkowe związane z rejestracją wykreślaniem podatników z rejestru czynnych podatników VAT:
 • Pozostałe zmiany – odpowiedzialność solidarna, zwolnienia podmiotowe.

V. VAT – zagadnienia bieżące

 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych.
 • Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT.
 • Fakturowanie i refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.
 • Odliczanie VAT – przegląd problemów

VI. Przegląd orzecznictwa i interpretacji i problemów praktycznych z zakresu VAT (in. możliwość odliczenia VAT od faktury otrzymanej od podatnika nieaktywnego lub niezarejestrowanego, problematyka tzw. „pustych faktur” zasady opodatkowania menadżerów, samochody w firmie a VAT,

 

KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>