Artykuł Dodaj artykuł

Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku – dwa wyjątki

Forma opodatkowania dochodów na dany rok podatkowy jest jedną z ważniejszych kwestii, jaką musi brać pod uwagę osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Źródło grafiki: https://pl.123rf.com/Źródło grafiki: https://pl.123rf.com/

Forma opodatkowania dochodów na dany rok podatkowy jest jedną z ważniejszych kwestii, jaką musi brać pod uwagę osoba prowadząca działalność gospodarczą. Co do zasady, jeśli działalność była prowadzona w poprzednim roku, przedsiębiorca musi opodatkować swoje dochody według tej samej formy, jak w poprzednim roku. Może jednak dokonać stosownej zmiany, ponieważ zgodnie z art. 9a ust. 2b ustawy o PIT, ma możliwość złożenia oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności gospodarczej w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku – dwa wyjątki

W związku z implementacją Polskiego Ładu 2.0, czyli ustawy 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), podatnicy, którzy na 2022 rok wybrali opodatkowanie ryczałtem lub podatkiem liniowym, mogą zrezygnować z tego opodatkowania na rzecz skali podatkowej.

Terminy zgłoszenia dla podatników na ryczałcie:

  • za cały rok 2022 – do 02.05.2023 r.,
  • za część roku od lipca do grudnia 2022 – do 22.08.2022 r.

Termin zgłoszenia dla podatników na podatku liniowym:

  • 30.04.2023 r.

Podstawa prawna:

  • art. 9a ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)
  • art. 17 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265 ze zm.)

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.