Artykuły - tag: "szkolenie"


 
SYNERGY DAY 2015 - zdjęcie

SYNERGY DAY 2015

09-06-2015

Synergy Day jest wydarzeniem kierowanym  do  kadr zarządzających przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego, które podejmują decyzje inwestycyjne w obszarze IT. 

Czytaj więcej

 
Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych - zdjęcie

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

22-05-2015

Najnowsze trendy zarządzania w dużych holdingach i grupach kapitałowych wymuszają zmiany w obszarze działalności operacyjnej. W związku z potrzebą lepszego obiegu informacji, redukcji kosztów działalności najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych, które ma na celu zwiększenie wydajności i skuteczności prowadzonych działań, co pozwala w przyjazny dla firmy sposób zoptymalizować wydatki. 

 

Czytaj więcej

 
Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym – kluczowe zagadnienia dla wykonawców - zdjęcie

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym – kluczowe zagadnienia dla wykonawców

20-05-2015

Przedstawiciele firm wykonawczych, realizujących inwestycje budowlane, niejednokrotnie spotykają się z problematyką nadmiaru odpowiedzialności narzucanej na nich przez inwestorów. Wiąże się to z ponoszeniem większego ryzyka, zarówno pod względem prawnym, finansowym, jak i technicznym. 

 

Czytaj więcej

 
Nowoczesne zarządzanie należnościami - zdjęcie

Nowoczesne zarządzanie należnościami

19-05-2015

Nowoczesne zarządzanie należnościami polega na gruntownej modyfikacji procesów obsługujących windykacje należności tak aby z jednej strony zwiększyć efektywność zarządzania należnościami przy jednoczesnym dbaniu o dobre relacje z klientami.

Czytaj więcej

 
Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową - zdjęcie

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

15-05-2015

Dynamicznie zmieniający się rynek wymaga wprowadzania przez podmioty wykonujące działalność bankową odpowiednio dostosowanej strategii w ramach wykonywanej działalności. 

Czytaj więcej

 
Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce - zdjęcie

Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce

08-05-2015

Ze statystyk sądowych wynika, że zdecydowana większość sporów rozstrzyganych przez sądy pracy powstaje na tle rozwiązania stosunku pracy. 

 

Czytaj więcej

 
Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach - zdjęcie

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach

08-05-2015

Ochrona konsumentów jest regulowana kilkoma unijnymi dyrektywami i wieloma narodowymi systemami ochrony konsumentów. Nowa Ustawa dotycząca ochrony konsumentów wprowadza szereg praw a tym samym generuje więcej obowiązków dla instytucji finansowych.

 

Czytaj więcej

 
Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych - zdjęcie

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych

06-05-2015

Udział w warsztatach pozwoli Państwu pogłębić wiedzę praktyczną w zakresie działań Benchmarkingowych w Grupach Kapitałowych. 

 

Czytaj więcej

 
Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce - zdjęcie

Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce

06-05-2015

Udział w warsztatach jest sposobnością by pogłębić i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w konstruowaniu i stosowaniu umów transportowych poprzez optymalne działania, wykorzystanie umów oraz skonfrontowanie własnych praktyk z doświadczeniem innych i uznanych ekspertów. 

 

Czytaj więcej

 
Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej - zdjęcie

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

06-05-2015

Udział w wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 11-12 maja 2015r. w Hotelu Sheraton, w Warszawie, pozwoli Państwu poznać praktyczne aspekty doboru optymalnej strategii HR dla grupy kapitałowej.

Czytaj więcej

 

Wszystkich: 76