rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

SLIM VAT 3 – co zmieni się od lipca 2023 roku?

1 lipca 2023 wchodzi w życie pakiet zmian określany jako SLIM VAT 3, który przede wszystkim zakłada modyfikacje w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. W swoim założeniu pakiet SLIM VAT 3 ma na celu uproszczenie, ale również uszczelnienie przepisów z zakresu VAT. Poniżej przegląd najważniejszych zmian, jakie wprowadza SLIM VAT 3.

SLIM VAT 3 – co zmieni się od lipca 2023 roku

1 lipca 2023 wchodzi w życie pakiet zmian określany jako SLIM VAT 3, który przede wszystkim zakłada modyfikacje w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. W swoim założeniu pakiet SLIM VAT 3 ma na celu uproszczenie, ale również uszczelnienie przepisów z zakresu VAT. Poniżej przegląd najważniejszych zmian, jakie wprowadza SLIM VAT 3.

Kursy walut przy fakturach korygujących

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie przepisów dotyczących stosowania kursu waluty w przypadku faktur korygujących. Do tej pory brakowało w ustawie o VAT regulacji związanych z przeliczaniem na złotówki faktur korygujących wystawionych w walutach obcych, co budziło wiele wątpliwości oraz różnic w przewalutowaniach, później kwestionowanych przez organy podatkowe.

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza przepisy jednoznacznie wskazujące, że właściwy do przeliczania kwot w walutach obcych na fakturach korygujących będzie miał kurs historyczny – czyli kurs właściwy dla faktury pierwotnej (korygowanej). W przypadku korekt w związku z udzieleniem opustów lub obniżek ceny pierwotnej, zastosować będzie można kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Limit sprzedaży dla małego podatnika

Kolejną zmianą jest nowy limit sprzedaży, do którego przedsiębiorca będzie posiadał status małego podatnika. Obecnie jest to 1,2 mln EUR – od 1 lipca kwota ta wzrośnie do 2 mln EUR. Dla większej ilości podmiotów rozszerzy to możliwość m.in. stosowania metody kasowej, czy kwartalnego rozliczenia w VAT.

Odliczenie VAT przy WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)

Kolejna zmiana jest związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, a konkretnie momentem odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem. Obecnie odliczenie VAT jest możliwe dopiero w momencie otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie. Przepis ten nie jest korzystne dla podatników, ponieważ obowiązek zapłaty VAT należnego wyprzedzał prawo do odliczenia VAT naliczonego związanych z takimi dostawami. SLIM VAT 3 eliminuje wymóg posiadania faktury dokumentującej WNT jako warunku skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

Pozostałe zmiany, jakie prowadza pakiet SLIM VAT 3:

  • rozszerzenie możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT na opłacanie należności publicznoprawnych, m.in. podatek tonażowy, podatek od sprzedaży detalicznej;
  • zniesienie wymogu dokonywania rocznej korekty VAT naliczonego, w sytuacji gdy współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od współczynnika przyjętego na początku roku;
  • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych oraz pozostałych dokumentów (niefiskalnych) z kas rejestrujących online;
  • sprecyzowanie momentu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w korektach deklaracji – w przypadku, gdy podatnik otrzyma dokumenty po terminie, transakcja powinna zostać wykazana nie – jak do tej pory – w dacie dokonania dostawy, ale w dacie powstania obowiązku podatkowego;
  • możliwość składania korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego;

Podstawa prawna:
ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1059)

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.