Artykuł Dodaj artykuł

ZAW-NR - zmiana terminu na złożenie

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. ZAW-NR).

ZAW-NR - zmiana terminu na złożenie

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. ZAW-NR).

Zawiadomienie ZAW-NR muszą składać podatnicy, którzy dokonali przelewu na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT za transakcję przekraczającą 15.000 zł, by:

  • zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i
  • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w ciągu 7 dni na formularzu ZAW-NR należy powiadomić urząd skarbowy o numerze rachunku spoza wykazu, na który został zlecony przelew. (na czas trwania epidemii COVID-19 w Polsce, czyli do 01.07.2023 było to 14 dni)

Zalecamy, aby każdorazowo przed dokonaniem przelewu sprawdzać numer rachunku wskazany na fakturze na białej liście.


Podstawa prawna:
art. 117ba par. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.