rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie. Nowe podejście

Licencja na oprogramowanie to uprawnienie uzyskane od licencjodawcy do użytkowania tego oprogramowania na zasadach określonych w umowie licencyjnej. Korzystamy z nich na co dzień, ale czy na pewno zgodnie warunkami, które kupując zaakceptowaliśmy?

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie. Nowe podejście

Licencja na oprogramowanie to uprawnienie uzyskane od licencjodawcy do użytkowania tego oprogramowania na zasadach określonych w umowie licencyjnej. Korzystamy z nich na co dzień, ale czy na pewno zgodnie warunkami, które kupując zaakceptowaliśmy? 

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie. Nowe podejście

Dzisiejszy świat to w dużej mierze świat wirtualny, gdzie oprogramowanie jest królem. Każdy program powinien być używany na warunkach określonych w licencji, która określa: kto, na jakim sprzęcie i kiedy może użyć oprogramowanie. 

Modele licencyjne potrafią być bardzo skomplikowane. Przykłady miar dla licencji: to (1) licencja na jednego użytkownika (named user, concurrent user), (2) licencja na pojedyncze urządzenie (PC, mobile, network device), (3) licencja na liczbę procesorów (procesor numbers, core numbers) czy licencja określająca dopuszczalną aktywność użycia (usage) np. określająca dopuszczalną liczbę rekordów zamówień w systemie ERP.

Poziom złożoności licencjonowania powoduje, że najczęściej to zagadnienie nadzorowane jest przez administratorów IT. Z drugiej strony programy użytkowane są przez większość pracowników organizacji, w różnych działach. Szefowie tych działów nie są obojętni na koszty powiązane z licencją. Zarządy i służby finansowe tych organizacji również zainteresowane są optymalizacją, nie tylko kosztów, ale też zgodności użycia licencji z zasadami. Organizacje nie chcą być posądzone o łamanie prawa autorskiego, co wiąże się z konsekwencjami finansowymi i utratą reputacji, a warto nadmienić, że obszar licencji wygenerował nową gałąź biznesu producentów oprogramowania, powiązaną z audytem na legalność użycia oprogramowania i obowiązkowym zakupem licencji (na warunkach producenta!) w przypadku wykrycia choćby najmniejszych niezgodności. 

Zarządzanie sprzętem i licencjami w organizacji

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie. Nowe podejście

Z jednej strony do zarządzania licencjami wymagana jest specjalistyczna wiedza i narzędzia informatyczne (IT_AMS), z drugiej strony licencja – podobnie jak każdy środek trwały - to zwykły składnik majątku, który musi być finansowany,  amortyzowany i ewidencjonowany z wykorzystaniem systemów ERP. Zwróćmy uwagę, że pomimo iż obaj patrzą na to samo, inaczej świat sprzętu informatycznego i licencji widzi administrator IT, a inaczej nań patrzy główny księgowy.

Taka sytuacja stawia niebagatelne wyzwania dotyczące wyboru narzędzi do zarządzania licencjami. Celem jest, by wszyscy uprawnieni pracownicy organizacji mogli mieć dostęp do pełnej i jednoznacznej informacji o licencjach i żeby, ocena stanu posiadania licencji była taka sama dla administratora IT, jak i dla pracownika księgowości, który rozlicza koszty i amortyzacje środków trwałych.  

Zarządzanie z AssetsNija

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie. Nowe podejście

Firma Pirxon od wielu lat rozwija system AssetsNinja dedykowany do zarządzania posiadanymi składnikami majątku, w tym wartościami niematerialnymi i prawnymi jakimi są licencje. Modele obiektów inwentarzowych zgodne z wytycznymi KSR 11, pozwalają zobrazować złożony świat licencji w sposób czytelny dla informatyków i dla księgowych. Poniżej prezentujemy przykład takiego modelowania oraz sposób wymiany danych AssetsNinja z systemami, w których istnieją kontekstowe odniesienia do sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania na nim zainstalowanego.

AssetsNinja pełni rolę łącznika pomiędzy światem informatyków i księgowych, a zastosowane w nim modele obiektów inwentarzowych wspierają prawidłowe opracowanie zestawień bilansowych i rozliczenie podatków z jednej strony, jak i działania operacyjne takie jak przesunięcia czy inwentaryzacja z drugiej strony. AssetsNinja w tym układzie pełni rolę sytemu referencyjnego zarówno dla księgowości jak i dla administratorów IT. Dodatkowo umożliwia wymianę danych pomiędzy programami do zarządzania środowiskiem IT (IT_AMS) i systemami finansowo-księgowymi (ERP). 

Takie podejście do zarządzania majątkiem IT generuje szereg korzyści:

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie. Nowe podejście

Zaproponowane powyżej rozwiązanie jest podejściem, które porządkuje, ale też automatyzuje szereg działań w obszarze zarządzania aktywami IT. Jego wdrożenie to krok w kierunku implementacji zaleceń Normy ISO55000, która jest coraz częściej obecna w nowoczesnych  organizacjach współczesnego świata. 

Artykuł został dodany przez firmę

PIRXON S.A.

PIRXON S.A. od 2004 roku skutecznie pomaga firmom i instytucjom publicznym optymalizować procesy zarządcze, powiązane z utrzymaniem majątku, środkami trwałymi i wyposażeniem. Jest producentem wiodącego na rynku programu klasy EAM/Facility Management: AssetsNinja.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.