Artykuł Dodaj artykuł

Nowe funkcjonalności w programach Asseco WAPRO

W listopadzie Asseco Business Solutions wydało nowe roczne wersje produktów z popularnej linii Asseco WAPRO. Procesowi aktualizacji zostały poddane systemy WF-Mag, WF-FaKir, WF-KaPeR i WF-Gang, WF-bEST, WF-Analizy oraz system mobilny WF-Mag Mobile 2. Nowe wersje zawierają również wprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany interfejsu graficznego.

Asseco Business Solutions logo

W listopadzie Asseco Business Solutions wydało nowe roczne wersje produktów z popularnej linii Asseco WAPRO. Procesowi aktualizacji zostały poddane systemy WF-Mag, WF-FaKir, WF-KaPeR i WF-Gang, WF-bEST, WF-Analizy oraz system mobilny WF-Mag Mobile 2. Nowe wersje zawierają również wprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany interfejsu graficznego.

Rozwój funkcjonalny nowych wersji obejmuje większość modułów z portfolio Asseco WAPRO. W zaktualizowanych systemach pojawiły się nowe funkcjonalności dotyczące wsparcia handlu i logistyki, sprzedaży mobilnej, obszaru uproszczonej i zaawansowanej księgowości i kontroli kosztów oraz sfery kadrowo-płacowej.

Staramy się dostarczać naszym Klientom systemy, które cechują się nie tylko bogatą funkcjonalnością, ale i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też specjaliści Asseco Business Solutions stale dbają o to, aby rozwiązania Asseco WAPRO były dostosowane do zmian zachodzących w otoczeniu prawno – biznesowym. Nowe wersje naszych programów zostały opracowane również w oparciu o sugestie użytkowników z ponad 68 tys. firm, których opinia ma dla nas najwyższe znaczenie – mówi Janusz Królik, Dyrektor Działu Produkcji Systemów Wapro.ERP – Mamy nadzieję, że zaktualizowane produkty w znaczący sposób ułatwią pracę naszym Klientom oraz poprawią efektywność działania ich przedsiębiorstw.

WF-Mag

Przy aktualizacji sztandarowego produktu z linii Asseco WAPRO - WF-Mag w obszarze handlu i logistyki skoncentrowano się na dopracowaniu i zautomatyzowaniu procesu przeprowadzania operacji walutowych w obrocie krajowym, wewnątrz unijnym oraz poza unijnym. Moduł kasowy został wzbogacony o możliwość dokonywania gotówkowych rozliczeń walutowych. Niespodzianką dla użytkowników programu w wariancie BIZNES jest udostępnienie im narzędzia do przeprowadzania, rejestrowania i rozliczania transakcji walutowych w obrocie krajowym, które do tej pory dostępne było tylko w najwyższym wariancie PRESTIŻ.

Program został również dostosowany do wymogów ustawy o promocji artykułów rolno-spożywczych, dzięki czemu możliwa jest automatyzacja procesu rozliczeń z rolnikami ryczałtowymi oraz naliczania wpłat na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych. Dodatkowo, producent zapowiada wydanie w pierwszej połowie grudnia 2009 r. nowej wersji WF-Mag wzbogaconej o możliwość naliczania ww. wpłat na pozostałe dokumenty handlowe wymagane w obrocie artykułami rolno spożywczymi. Odpowiadając na sugestie użytkowników programu WF-Mag, programiści Asseco Business Solutions wprowadzili również modyfikacje zwiększające jego funkcjonalność i ergonomię pracy.

Mobile 2

Asseco BS proponuje swoim Klientom zupełnie nowe wydanie mobilnego systemu WF-Mag Mobile 2, który umożliwia obsługę dużych baz danych, liczących nawet kilkadziesiąt tysięcy pozycji asortymentowych. W nowej wersji programu znacznie usprawniono sposób wystawiania zamówień, faktur czy dokumentów finansowych przez pracowników w terenie. Nowe funkcjonalności kontrolne pozwalają osobom zarządzającym planować, na bieżąco kontrolować i rozliczać pracę przedstawicieli handlowych. Najbardziej wymagającym Klientom system umożliwia dodatkowe raportowanie wykorzystujące Crystal Reports.

WF-Fakir

Prace nad nową wersją programu WF-Fakir skupiły się głownie na wprowadzeniu możliwości obsługi nowych rodzajów operacji gospodarczych (takich jak transakcje walutowe w obrocie krajowym, zaliczki do transakcji walutowych krajowych i zagranicznych czy transakcje w ramach obsługi funduszy promocji). Co istotne, program został wzbogacony o możliwość importu tego rodzaju transakcji także z programu WF-Mag. Znacznie rozbudowano również mechanizmy ułatwiające użytkownikowi tworzenie zaawansowanego raportowania. Dodatkowo w wariancie BUDŻET zakończono prace nad modułem sprawozdawczym, umożliwiającym tworzenie raportów RB wraz z ich eksportem w formacie XML (Besti@).

WF-KaPeR

Nowa wersja programu WF-KaPeR zawiera długo oczekiwany przez użytkowników moduł e-deklaracji, który umożliwia tworzenie i wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej, pobieranie urzędowych poświadczeń odbioru dla deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK oraz NIP-3. Funkcje związane z obsługą e-deklaracji zostały szczególnie starannie zaprojektowane pod kątem potrzeb biur rachunkowych, w których moduł ten stanowi jedno z podstawowych narzędzi pracy.

 Warto dodać, że wspomniany moduł jest integralną częścią programu WF-KaPeR dla Windows, co jest zgodne z jednym z głównych założeń programu – „wszystkie niezbędne funkcje w jednym produkcie". Producent zapowiada sukcesywne wprowadzanie kolejnych deklaracji.

WF-Gang

Zaktualizowana wersja programu WF-GANG dostosowuje program do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz systemie ubezpieczeń społecznych. Program został wzbogacony o nowe funkcjonalności umożliwiające grupowe operacje na dużej liczbie pracowników.

Artykuł został dodany przez firmę

Asseco Business Solutions S.A.

Asseco Business Solutions SA jest jednym z czołowych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw na rynku polskim. Firma oferuje systemy ERP dla wszystkich segmentów rynku (małych, średnich, dużych).

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.