Prezentacja firmy

PIRXON S.A.

PIRXON S.A.

PIRXON S.A. od 2004 roku skutecznie pomaga firmom i instytucjom publicznym optymalizować procesy zarządcze, powiązane z utrzymaniem majątku, środkami trwałymi i wyposażeniem. Jest producentem wiodącego na rynku programu klasy EAM/Facility Management: AssetsNinja.


Jak zmniejszyć wydatki na zakup i jak zwiększyć efektywność użycia majątku trwałego w firmie?

Jak zapewnić natychmiastowy dostęp do składników majątku tym, którzy ich potrzebują?

Jak zwiększyć przychody firmy i zmniejszyć koszty magazynowania składników, których nie używamy?

Jak skrócić czas inwentaryzacji nawet o 80%?

 

Odpowiedzią Pirxon S.A. na te potrzeby jest wdrożenie systemu AssetsNinja.

AssetsNinja jest systemem klasy Facility Management, realizującym funkcje pomocnicze, który uzupełnia brakujące w ERP funkcjonalności, odnoszące sią do zarządzania środkami trwałymi i wyposażeniem. 

Pakiety funkcjonalne AssetsNinja

Ewidencja i Inwentaryzacja

pakiet dedykowany działom administracyjnym. Centralna baza danych o składnikach majątku, w tym: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, dostępna jest przez Internet, w chmurze prywatnej i publicznej. Inwentaryzacja realizowana jest z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych lub tagów RFID. Przesunięcia majątku pomiędzy lokalizacjami lub osobami jest tak prosta jak odczyt trzech kodów kreskowych korzystając z telefonu komórkowego.

Księgowość i Amortyzacja

pakiet dedykowany działom finansowo-księgowym. System nalicza amortyzację zgodnie z zasadami Ustawy o Rachunkowości, a dla złożonych obiektów inwentarzowych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 11"Środki trwałe". Ustalenie stawki amortyzacji dla każdego składnika, wspierane jest wbudowanymi w systemie AssetsNinja tabelami KŚT. Obliczone wartości amortyzacji dekretowane są bezpośrednio do Księgi Głównej systemu finansowego klienta.

Serwis i Utrzymanie

pakiet dedykowany działom administracyjno-technicznym i utrzymania ruchu. W uproszczonej formie oferuje wybrane funkcjonalności systemu klasy CMMS (Computerised Maintenance & Management System). Zarządza obsługą zleceń serwisowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz prowadzi ewidencję umów gwarancyjnych i ubezpieczeń składników majątku (np. komputerów, etc). Umożliwia budowę planów remontów i przeglądów sprzętu oraz archiwizuje ich historię serwisową i ponoszonych kosztów.  

Zamówienia i Magazyn

pakiet dedykowany działom zaopatrzenia. Umożliwia obsługę procesów grupowego zamawiania składników majątku i materiałów eksploatacyjnych przez rozproszone jednostki organizacji. Nadzoruje procesy: planowania i konsolidacji zapotrzebowań, organizacji przetargów, wydania towarów i rozliczenia dostaw.