Prezentacja firmy

PIRXON S.A.

PIRXON S.A.

PIRXON S.A. od 2004 roku skutecznie pomaga firmom i instytucjom publicznym optymalizować procesy zarządcze, powiązane z utrzymaniem majątku, środkami trwałymi i wyposażeniem. Jest producentem wiodącego na rynku programu klasy EAM/Facility Management: AssetsNinja.


Co jest celem zarządzania majątkiem trwałym?

Lista odpowiedzi jaka przychodzi na myśl może być długa, między innymi są nimi:

  • zawsze aktualna i dostępna od ręki ewidencja składników majątku,
  • sprawnie przeprowadzona inwentaryzacja 
  • dobrze obliczone odpisy amortyzacyjne.

W organizacjach sprawnie zarządzanych, coraz częściej na tej liście, pojawia się też potrzeba 

  • zwiększenia wartości, jaką majątek generuje dla organizacji oraz 
  • usprawnienie i ułatwienie pracy działów: Księgowości, Informatyki i Utrzymania Ruchu 

Jak można to osiągnąć?

Odpowiedzią firmy PIRXON S.A. na te potrzeby jest propozycja wdrożenia systemu AssetsNinja,

który skutecznie wspiera firmy i efektywnie uzupełnia brakujące w systemach ERP funkcjonalności.

Sytem AssetsNinja rozwijany jest od kilkunastu lat. Posiada ponad 600 wdrożeń.

Zgodny jest z Ustawą o Rachunkowości, KSR 11 i KŚT.