Artykuł Dodaj artykuł

CENTRUMJPK.PL W ODPOWIEDZI NA STYCZNIOWE ZMIANY W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH

Centrumjpk.pl to nowo powstały wortal, w którym zawarto kompendium wiedzy o Jednolitym Pliku Kontrolnym. Obowiązkiem posługiwania się Jednolitym Plikiem Kontrolnym już od 1 stycznia 2018 roku będą objęte również firmy zatrudniające mniej niż 10 osób.

CENTRUMJPK.PL W ODPOWIEDZI NA STYCZNIOWE ZMIANY W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH

Centrumjpk.pl to nowo powstały wortal, w którym zawarto kompendium wiedzy o Jednolitym Pliku Kontrolnym. Obowiązkiem posługiwania się Jednolitym Plikiem Kontrolnym już od 1 stycznia 2018 roku będą objęte również firmy zatrudniające mniej niż 10 osób. Dzięki wortalowi Centrumjpk.pl będą miały możliwość odszukania wszystkich niezbędnych informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego w jednym miejscu, co na pewno będzie nieocenioną pomocą dla mikroprzedsiębiorców.

Centrumjpk.pl  to o tyle ważna i przydatna inicjatywa, że małe firmy często pozbawione są wsparcia prawniczego i informatycznego - dlatego też sprostanie ustawowym wymaganiom może nie być łatwe. Kary są natomiast surowe, bo sięgające nawet do 40 tys. zł.

Sama konstrukcja vortalu centrumjpk.pl jest prosta i przejrzysta. Nawet niewprawny użytkownik internetu bez problemu może znaleźć informacje o tym, czym jest sam plik kontrolny, jak go wygenerować, jakich obszarów działalności firmy dotyczy. Szczegółowo opisano także strukturę samego pliku. Wskazówki, które się tam znajdują, nie pozostawiają wątpliwości co do zakresu udostępnianych informacji finansowych urzędom skarbowym, a dołączone materiały wideo są znakomitą ilustracją i podsumowaniem treści wortalu.

Centrumjpk.pl zostało pomyślane jako podręczna pomoc dla tych, którzy już niedługo zostaną objęci obowiązkiem dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego – czyli w pierwszym rzędzie mikroprzedsiębiorców z przychodami lub sumą aktywów poniżej 2 mln €. Wiele informacji będzie przydatnych również dla informatyków, którzy obsługują tego typu małe firmy, sklepy, czy punkty usługowe. Do 1 stycznia 2018 roku nie zostało wiele czasu, a praca do wykonania związana z wymianą i aktualizacją oprogramowania jest konieczna, aby w nowym roku pracować zgodnie z przepisami.

„Bardzo cenna z punktu widzenia informacyjnego jest sekcja Pytania i Odpowiedzi. Zgromadzono w niej wyjaśnienia wielu wziętych z życia sytuacji, z którymi na co dzień stykają się przedsiębiorcy i księgowi, a które są związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym” – ocenia Jolanta Kwass, właścicielka niewielkiej firmy we Wrocławiu. Dział ten będzie stale rozbudowywany tak, aby zawartość centrumjpk.pl była ściśle związana z codzienną praktyką gospodarczą. Z wiedzy zgromadzonej w tym dziale skorzystają także księgowi prowadzący rachunkowość w małych firmach.

Centrumjpk.pl to również miejsce, gdzie powinni zajrzeć ci, którzy decydują o wykorzystaniu i rozwoju technologii informatycznych. „To dobrze, że są tam wskazówki również dla informatyków, łatwiej podjąć prawidłową decyzję o aktualizacji oprogramowania, tym bardziej, że czasu jest mało, a rozwiązania muszą być sprawdzone i zweryfikowane przez rynek.” – twierdzi Przemysław Andruszkiewicz informatyk z Wrocławia, który obsługuje kilkanaście mikroprzedsiębiorstw.