Artykuł Dodaj artykuł

Comarch ALTUM w firmie Zartmet

Inteligentna platforma Comarch ALTUM zoptymalizuje procesy biznesowe Zartmet, producenta blach profilowanych. Wdrożenie Comarch usprawni lepszą kontrolę Zartmet na dynamicznie zdobywanych rynkach Europy zachodniej i południowo-wschodniej.

Inteligentna platforma Comarch ALTUM zoptymalizuje procesy biznesowe Zartmet, producenta blach profilowanych. Wdrożenie Comarch usprawni lepszą kontrolę Zartmet na dynamicznie zdobywanych rynkach Europy zachodniej i południowo-wschodniej.

Ze względu na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a także działanie w strukturze rozproszonej, oprogramowanie dotychczas wykorzystywane w firmie przestało być wystarczające. Pojawiła się konieczność znalezienia  narzędzia, które jest na tyle elastyczne, że może być dostosowane do specyfiki działania Zartmetu. Takim rozwiązaniem jest platforma Comarch ALTUM. Dzięki Comarch ALTUM możliwe będzie usprawnienie przepływu informacji w firmie, lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, skuteczniejsze przyjmowanie i realizacja zamówień, a także skrócenie czasu i poprawa jakości podejmowanych decyzji. Dostępne w Comarch ALTUM narzędzie Workflow pozwoli na automatyczne wykonywanie wielu powtarzalnych czynności.

Poza sukcesywnym umiejscawianiu się na rynku ogólnopolskim,  Zartmet dynamicznie zdobywa rynki zachodnie i południowo-wschodnie. Po wdrożeniu Comarch ALTUM firma zyska nad nimi lepszą kontrolę, głównie dzięki możliwości obsługi wielofirmowości. Obecnie rozpoczęły się prace związane z pierwszym etapem wdrożenia Comarch ALTUM, w ramach którego Zartmet chce m.in. udoskonalić i usprawnić obsługę klientów indywidualnych i hurtowych. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej platformy do zamówień internetowych – Comarch Pulpit Kontrahenta. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z Comarch ALTUM. Wdrożenie prowadzi Comarch, a koniec pierwszego etapu zaplanowano na grudzień 2009. Kolejne etapy zakładają dalszą rozbudowę instalacji.

Nasza strategia rozwoju zakłada, by tam gdzie tylko to możliwe, starać się być o krok przed innymi, a miejsc gdzie inni popełniają błędy – po prostu unikać. Stąd system nowej generacji, stąd Comarch ALTUM -  mówi Andrzej Smyk, Pełnomocnik Zarządu firmy Zartmet.