Artykuł Dodaj artykuł

Od wejścia do Unii Europejskiej polskie firmy korzystają z leasingu na potęgę.

Firmy leasingowe w Polsce od stycznia do marca br. sfinansowały aktywa o rekordowej wartości 13 mld zł (+23% r/r). To niemal tyle, ile w całym 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Dźwignią rynku były pojazdy, i to zarówno samochody osobowe jak i transport ciężki. 

...W I kwartale wyleasingowaliśmy tyle, ile w całym 2004

Firmy leasingowe w Polsce od stycznia do marca br. sfinansowały aktywa o rekordowej wartości 13 mld zł (+23% r/r). To niemal tyle, ile w całym 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Dźwignią rynku były pojazdy, i to zarówno samochody osobowe jak i transport ciężki. Skurczył się natomiast segment maszyn i urządzeń, przede wszystkim za sprawą sprzętu budowalnego i rolniczego. Lepiej od rynku poradził sobie EFL. Z portfelem umów wartych 1,1 mld zł, odnotował niemal 26% wzrost i utrzymał pozycję nr 1, którą zajmuje nieprzerwanie od 25 lat.

Jak podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL, choć z leasingiem w Polsce mamy do czynienia od ćwierćwiecza, to tak naprawdę instrument ten zyskał na znaczeniu od akcesji Polski do Unii Europejskiej. – W całym 2004 roku nasza branża sfinansowała aktywa o wartości nieco ponad 14 mld zł, podczas gdy tylko w pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy wynik zaledwie o 1 mld słabszy.

To imponujący rezultat. I jak wynika z Barometru EFL[i] za I kwartał, już nie kredyt bankowy, a leasing jest najchętniej wykorzystywanym produktem finansowym w polskim sektorze MŚP – mówi prezes EFL. – Cieszy nas to tym bardziej, że EFL ma w tym swój duży, a właściwie największy na rynku, udział. I to nie tylko w pierwszym kwartale tego roku, ale nieprzerwanie od 25 lat. W tym czasie oswajaliśmy polskich przedsiębiorców z leasingiem i udostępnialiśmy im sprawdzone narzędzia finansowania ich inwestycji – dodaje Radosław Kuczyński.

Branżowy lider bez zmian

Od stycznia do marca br. EFL sfinansował leasingiem i pożyczką ruchomości i nieruchomości warte 1,1 mld zł. Wypracowany wynik i 26% wzrost r/r, w najnowszym zestawieniu Związku Polskiego Leasingu daje firmie pozycję numer 1 wśród leasingodawców w Polsce. Wysoką dynamikę sprzedaży (+30%) i pierwsze miejsce EFL osiągnął w największym na rynku segmencie pojazdów, w którym udzielił finansowania o wartości 791 mln zł.

W szczególności EFL sfinansował najwięcej na rynku (pod względem wartości) pojazdów ciężarowych (łącznie do 3,5t i powyżej 3,5t). Na ponadrynkowy rezultat firmy wpływ miał także bardzo dobry wynik w segmencie maszyn i urządzeń. Podczas gdy cała branża zanotowała niemal 10% spadek, EFL finansując sprzęt o wartości 322 mln, może pochwalić się dynamiką na poziomie niemal 18% r/r.

Pojazdy wyznaczają tempo, maszyny i urządzenia pod kreską

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku leasingodawcy w Polsce sfinansowali środki trwałe warte łącznie 13 mld zł. Jest to wynik o prawie jedną czwartą wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Aż 75% wszystkich aktywów wyleasingowanych przez polskich przedsiębiorców stanowią pojazdy (9,4 mld, +41% r/r). Właściwie wszystkie segmenty tego rynku odnotowały wzrost, największy – autobusy (+183%), ciężarówki pow. 3,5t (+55%) oraz ciągniki siodłowe (+46%). Jednak biorąc pod uwagę wartość, największą popularnością cieszy się leasing osobówek (4,4 mld zł, +34% r/r).

Tempa z ubiegłego roku, kiedy kwartalny wzrost przekraczał 12%, nie utrzymały maszyny i urządzenia. Ten segment w I kwartale tego roku odnotował blisko 10% spadek r/r. za sprawą mniejszego finansowania udzielonego na maszyny rolnicze, budowalne i poligraficzne.

W całym 2016 roku przekroczymy granicę 50 mld zł

Jaki będzie cały 2016 rok? Solidny wynik kwartalny pozwala mieć nadzieję, że także kolejne miesiące będą korzystne dla branży leasingowej. – Szacuję, że rynek leasingowy urośnie o około 18,5% i przekroczy granicę 59 mld zł. Polska gospodarka w dalszej części tego roku powinna być pod wpływem tych czynników, które ją rozwijały w ostatnich miesiącach. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wzrost gospodarczy wynikający z większych zamówień z zagranicy. Te w konsekwencji przekładają się na większe zatrudnienie i inwestycje w środki trwałe. Dalej będzie rósł rynek pojazdów o około 25,8% do kwoty 39,6 mld PLN – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

[i] Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 5 – 11.02.2016 r.

Podobne artykuły