Artykuł Dodaj artykuł

6 porad dla leasingobiorców, którzy popadli w kłopoty finansowe

Umowy leasingu nie muszą być problemem dla przedsiębiorców, którzy mają okresowe problemy z wypłacalnością. Jeśli w firmowej kasie brakuje pieniędzy, a w kolejce do spłaty czekają raty leasingowe, zawsze istnieje przynajmniej kilka sposobów wyjścia z trudnej sytuacji. Przedsiębiorca, który szybko poinformuje leasingodawcę o swoich problemach, ma większe szanse na jego elastyczną reakcję i renegocjację umowy.

Umowy leasingu nie muszą być problemem dla przedsiębiorców, którzy mają okresowe problemy z wypłacalnością. Jeśli w firmowej kasie brakuje pieniędzy, a w kolejce do spłaty czekają raty leasingowe, zawsze istnieje przynajmniej kilka sposobów wyjścia z trudnej sytuacji.

Przedsiębiorca, który szybko poinformuje leasingodawcę o swoich problemach, ma większe szanse na jego elastyczną reakcję i renegocjację umowy.

Po pierwsze – rozmawiać

Umowy leasingowe są zawierane najczęściej na kilka lat. W tym czasie kondycja finansowa przedsiębiorcy może ulec zmianie - rata leasingowa, która wcześniej nie była bardzo odczuwalna dla prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa, może stać się dla niego dużym ciężarem. Jednym z częstszych kłopotów polskich spółek są również zatory płatnicze – niedopasowanie terminu płatności do terminu wpływu środków na konto leasingobiorcy. Kontrahent, który nie otrzymał należności od innych przedsiębiorstw, sam może z tego powodu mieć kłopoty z terminową płatnością rat leasingowych.

Najlepszym rozwiązaniem dla firmy, która nie może w terminie spłacić swoich zobowiązań wobec leasingodawcy, jest szybkie porozumienie z firmą leasingową i przedstawienie swojej sytuacji. Unikanie kontaktu i doprowadzenie do narastania długu, może zmusić leasingodawcę do wszczęcia procedury monitoringu i windykacji, a co za tym idzie – wezwania do zapłaty i wypowiedzenia umowy. Taka sytuacja nie przynosi jednak korzyści żadnej ze stron umowy, dlatego też warto zaufać leasingodawcy i zasiąść z nim do rozmów.

Odroczenie spłaty

Kiedy leasingodawca zostanie poinformowany przez klienta o sytuacji w jego firmie, może skorzystać z kilku dostępnych rozwiązań. Najprostszym z nich jest zawieszenie spłaty rat na określony czas. Firma leasingowa może zaproponować wtedy restrukturyzację umowy (co oznacza sporządzenie nowego harmonogramu spłat) lub po prostu przesunąć terminy spłat. Odroczenie spłaty w okresie zimowym jest szczególnie popularne w przypadku branż sezonowych, takich jak budownictwo czy rolnictwo. To rozwiązanie może jednak doprowadzić do spiętrzenia rat leasingowych, co może się okazać zbyt dużym obciążeniem dla finansów przedsiębiorcy – dlatego też zazwyczaj korzystniejsza dla niego okazuje się restrukturyzacja.

Wydłużenie okresu leasingu

Jest to rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy przechodzą przez krótkotrwałe problemy finansowe. Wydłużenie okresu spłaty prowadzi bowiem do obniżenia wysokości miesięcznej raty leasingowej, dzięki czemu firma ma szansę spłacić swoje zobowiązania w terminie.

Zakończenie umowy

Jeśli poprzednie propozycje rozwiązań zawiodą, istnieje możliwość zakończenia współpracy między stronami. Na wniosek leasingobiorcy, umowa leasingu jest kończona przedterminowo a leasingodawca wystawia przedmiot na sprzedaż po cenie rynkowej. Dzięki temu, pieniądze uzyskane ze sprzedaży pokrywają należności względem leasingodawcy.

Cesja leasingu

Zobowiązania z tytułu umowy leasingowej może również przejąć na siebie inna firma. Rozwiązanie tego typu pojawia się najczęściej wtedy, kiedy przedmiot leasingu przestał być niezbędny dla funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i dalsze utrzymywanie go przestaje być dla firmy opłacalne. W przypadku cesji, dotychczasowy leasingobiorca pokrywa tylko koszt tej transakcji oraz reguluje wszelkie należności powstałe do chwili przejęcia zobowiązań przez innego kontrahenta. Pozostałe zobowiązania zostają przejęte przez nowego klienta firmy leasingowej.

Zwrot przedmiotu

Jednym z możliwych rozwiązań jest również zwrot przedmiotu do leasingodawcy. Ten rozlicza umowę z przedsiębiorcą, po czym wystawia dany przedmiot na sprzedaż. Rozliczenie polega na naliczeniu wszystkich pozostałych rat leasingowych pomniejszonych o dyskonto. Zwracając przedmiot, leasingobiorca musi jednak liczyć się z koniecznością dopłaty – szczególnie jeśli przedmiot stracił wiele ze swojej początkowej wartości (np. wskutek uszkodzeń czy amortyzacji).

Leasingobiorcy mogą zatem korzystać z szerokiego wachlarza możliwości oferowanych przez firmy leasingowe. Przedsiębiorstwa te współpracują ściśle ze swoimi klientami, nawet kiedy spełnienie postanowień umowy leasingowej w jej pierwotnym kształcie staje się dla nich trudne, ze względu na pogorszoną sytuację finansową.