Artykuł Dodaj artykuł

Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions skonsolidowane wyniki finansowe po czterech kwartałach 2008 r.

Po czterech kwartałach 2008 Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions wypracowała 168 508 tys. PLN przychodów ze sprzedaży oraz 22 966 tys. PLN zysku netto*.

Asseco Business Solutions logo

Po czterech kwartałach 2008 Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions wypracowała 168 508 tys. PLN przychodów ze sprzedaży oraz 22 966 tys. PLN zysku netto*. W obydwu przypadkach wyniki te stanowią wzrost o blisko 80% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Poprawie uległy również wskaźniki rentowności operacyjnej. EBITDA wzrosła o 98% do poziomu 38 520 tys. PLN,  EBIT wyniósł 28 569 tys. PLN i wzrósł o 95% w stosunku do okresu porównawczego.

W omawianym okresie sprawozdawczym poprawie uległy również marża brutto na sprzedaży, która wyniosła blisko 35% oraz marża operacyjna, która wyniosła ok. 17%. Wskaźniki te są wyższe niż rok wcześniej, co oznacza poprawę rentowności Grupy. Wzrost rentowności był możliwy dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej.  

Omawiane wzrosty Asseco Business Solutions są konsekwencją przyjętego przez Zarząd spółki kierunku rozwoju, który zakładał wzrost organiczny oraz wykorzystanie efektu synergii, będącego konsekwencją połączenie się Asseco BS ze spółkami przyłączonymi.

Dobrą perspektywę na przyszłość otwiera również planowane na 31 marca br. połączenie Asseco Business Solutions z Anica System. Proces ten zakłada dalsze budowanie mocnej, konkurencyjnej na rynku firmy ze spójną, uzupełniającą się ofertą produktową. Drogą do realizacji wspomnianych celów jest poszerzenie oraz uzupełnienie dotychczasowej oferty produktowo-usługowej Asseco BS, obejmującej systemy ERP oraz outsourcing IT o rozwiązania Anica System, która oferuje: systemy mobilne, systemy faktoringowe  usługi integracyjne, analityczne i outsourcingowe.  

Mimo braku stabilności gospodarczej, co bardzo wyraźnie dało się zaobserwować w IV kwartale minionego roku, Spółka osiągnęła zadowalające wyniki. Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, stąd ze spokojem możemy patrzeć na kolejny kwartał. Obserwujemy sytuację rynkową i staramy się bardzo uważnie przyglądać stronie kosztowej oraz prowadzonym projektom. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z planów wzmacniania naszej spółki. - mówi Romuald Rutkowski, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A. – Jesteśmy już po podpisaniu planu połączenia z Anica System, które nastąpi pod koniec pierwszego kwartału br. Wierzę, że to przedsięwzięcie ugruntuje naszą pozycję na rynku oraz pozwoli nadal osiągać dobre wyniki. – kontynuuje Romuald Rutkowski.

Asseco Business Solutions jest liderem rynku ERP i jako jedyna w Polsce firma posiada pełną ofertę dla małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie aplikacji IT wspomagających zarządzanie, outsourcing IT oraz konsultingu. Dzięki akwizycji spółki Anica System portfolio produktów powiększyło się o nowoczesne rozwiązania mobilne wspierające sprzedaż, pozwalające na wymianę informacji pomiędzy producentami i dystrybutorami oraz systemy do rozliczeń transakcji factoringowych.

*zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Artykuł został dodany przez firmę

Asseco Business Solutions S.A.

Asseco Business Solutions SA jest jednym z czołowych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw na rynku polskim. Firma oferuje systemy ERP dla wszystkich segmentów rynku (małych, średnich, dużych).

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.