Artykuł Dodaj artykuł

Koniec Rodziny na Swoim?

25 maja 2011 na posiedzeniu Komisji Infrastruktury zostało przyjęte sprawozdanie podkomisji zajmującej się rządowym projektem ustawy zmieniającej zasady udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania, w ramach tzw.: programu Rodzina Na Swoim.

25 maja 2011 na posiedzeniu Komisji Infrastruktury zostało przyjęte sprawozdanie podkomisji zajmującej się rządowym projektem ustawy zmieniającej zasady udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania, w ramach tzw.: programu Rodzina Na Swoim.

Wbrew propozycjom rządu z finansowania programem nie zostały wycofane nieruchomości z rynku wtórnego. Jednak dla tego segmentu rynku obniżony został współczynnik do ustalania maksymalnej ceny metra kwadratowego. Cena metra kwadratowego nie będzie mogła przekroczyć 0,8 kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej ogłaszanej co kwartał przez wojewodów.
Maksymalny poziom ceny został także ograniczony dla nieruchomości z rynku pierwotnego i dla nowobudowanych domów. Dla tego typu inwestycji maksymalna cena metra kwadratowego, to dokładnie tyle samo, ile wynosi koszt odtworzenia. Warto zwrócić uwagę, że propozycja posłów dla rynku pierwotnego jest bardziej radykalna niż propozycja Rady Ministrów. Projekt rządowy przewidywał ustalenie maksymalnej ceny na poziomie 110 procent kosztów odtworzeniowych.

Wbrew propozycjom rządu do grupy beneficjentów dodano także osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, tzw.: singli. Osoby te będą mogły kredytem w ramach programu Rodzina Na Swoim sfinansować zakup nieruchomości, ale tylko mieszkania. Powierzchnia nabywanej nieruchomości nie będzie mogła przekroczyć 50 metrów kwadratowych, a dopłatą objęte będzie tylko 30 metrów kwadratowych. Jednocześnie nabywane mieszkanie musi być pierwszą  nieruchomością jaka jest kupowana przez osobę samotną.

Posłowie zgodzili się za to z propozycją Rady Ministrów w zakresie ograniczenia wiekowego – o kredyt z dopłatami będą mogły ubiegać się tylko osoby do 35 roku życia.  Dodatkowo projekt ustawy przewiduje, że w trakcie otrzymywania dopłat nie będzie możliwe nabycie prawa własności do innej nieruchomości z wyjątkiem spadkobrania. Utrzymany został także termin obowiązywania programu, zgodnie z wcześniejszymi propozycjami wnioski o kredyty w ramach Rodziny Na Swoim można będzie składać do 31 grudnia 2012 roku.

Pomimo propozycji utrzymania rynku wtórnego w programie należy oczekiwać znacznego ograniczenia ilości udzielanych kredytów. Jest to spowodowane znaczącym spadkiem podaży mieszkań. Obniżenie wskaźnika określającego maksymalną cenę do 0,8 i 1,0 spowoduje, że w wielu lokalizacjach praktycznie nie będzie mieszkań, które będą mogły być sfinansowane takim kredytem. Mimo poszerzenia grupy beneficjentów o osoby samotne, program dopłat samoczynnie zostanie wygaszony na długo przed zapowiadanym formalnym zakończeniem programu.

Tabela nr 1. Maksymalna cena metra kwadratowego w obecnym kwartale w programie Rodzina na Swoim obecnie i po zapowiadanych zmianach.

  Aktualne ceny Ceny po zmianach
Rynek pierwotny Rynek wtórny
dolnośląskie m. Wrocław 6 907,60 4 934,00 3 947,20
  pozostałe 5 137,30 3 669,50 2 935,60
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 7 014,00 5 010,00 4 008,00
  m. Toruń 7 014,00 5 010,00 4 008,00
  pozostałe 5 646,90 4 033,50 3 226,80
lubelskie m. Lublin 4 816,67 3 440,48 2 752,38
  pozostałe 4 435,18 3 167,99 2 534,39
lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 4 485,60 3 204,00 2 563,20
  m. Zielona Góra 4 485,60 3 204,00 2 563,20
  pozostałe 4 204,90 3 003,50 2 402,80
łódzkie m. Łódź 6 615,70 4 725,50 3 780,40
  pozostałe 5 006,40 3 576,00 2 860,80
małopolskie m. Kraków 6 622,70 4 730,50 3 784,40
  pozostałe 5 004,30 3 574,50 2 859,60
mazowieckie m. Warszawa 9 816,10 7 011,50 5 609,20
  pozostałe 5 293,40 3 781,00 3 024,80
opolskie m. Opole 5 409,62 3 864,01 3 091,21
  pozostałe 5 132,46 3 666,04 2 932,83
podkarpackie m. Rzeszów 4 972,10 3 551,50 2 841,20
  pozostałe 4 019,40 2 871,00 2 296,80
podlaskie m. Białystok 5 187,70 3 705,50 2 964,40
  pozostałe 4 785,20 3 418,00 2 734,40
pomorskie m. Gdańsk 6 949,60 4 964,00 3 971,20
  pozostałe 5 693,80 4 067,00 3 253,60
śląskie m. Katowice 5 518,10 3 941,50 3 153,20
  pozostałe 4 709,60 3 364,00 2 691,20
świętokrzyskie m. Kielce 5 663,98 4 045,70 3 236,56
  pozostałe 4 211,06 3 007,90 2 406,32
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 6 848,10 4 891,50 3 913,20
  pozostałe 4 784,50 3 417,50 2 734,00
wielkopolskie m. Poznań 7 182,00 5 130,00 4 104,00
  pozostałe 4 650,80 3 322,00 2 657,60
zachodniopomorskie  m. Szczecin 4 946,90  3 533,50 2 826,80
  pozostałe 4 793,60 3 424,00 2 739,20

 


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Podobne artykuły