Artykuł Dodaj artykuł

Hewitt Associates ogłasza start BNP 2009

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła start czwartej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce. Hasłem przewodnim BNP 2009 jest „Marka Pracodawcy".

 

hawitt.logo.28.02.08.webp

Badanie Najlepsi Pracodawcy w Polsce już po raz czwarty

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła start czwartej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce. Hasłem przewodnim BNP 2009 jest „Marka Pracodawcy”.

„Silna i spójna marka pracodawcy jest najlepszą odpowiedzią na liczne wyzwania rynku. Sukces firmy zależy przede wszystkim od poziomu zaangażowania jej pracowników - wartości, która wyraźnie przekłada się na wyniki finansowe. W okresie turbulencji, jakich obecnie zaczyna doświadczać gospodarka, wygrywają Najlepsi Pracodawcy - ci którzy potrafią budować zmotywowany zespół, niezależnie od zewnętrznych okoliczności.” – powiedział Edward R. Stanoch, Dyrektor Zarządzający Hewitt Associates w Polsce.

W tym roku Badanie skupi się na firmach, które same zgłoszą się do organizatorów BNP. „Bardzo cieszy nas ogromny wzrost zainteresowania Badaniem, jaki obserwujemy z edycji na edycję, a także ogromny odsetek organizacji, które są z nami co rok. Jest to dowód na to, że udział w Badaniu Najlepsi Pracodawcy przynosi uczestnikom wiele korzyści. Oprócz wymiernych efektów wizerunkowych, jakie są dostępne dla laureatów, Badanie traktowane jest przez wiele firm jako diagnoza, dająca możliwość odniesienia i porównania się innymi organizacjami, także bezpośrednio w swoich branżach. BNP w takim wypadku służy jako podstawowe narzędzie, które pozwala określić, jakie działania należy podjąć, aby w przyszłości dołączyć do grona Najlepszych Pracodawców.” – tak do udziału w Badaniu zachęca Magdalena Warzybok, Menedżer Projektu BNP w Hewitt Associates.

Zgłoszenia do Badania przyjmowane będą do końca grudnia 2008 roku. Hewitt planuje przebadanie kilkudziesięciu tysięcy pracowników z ponad 120 firm. Najlepszych Pracodawców w Polsce poznamy w drugiej połowie kwietnia 2009 r. podczas uroczystej Gali kończącej czwartą edycję Badania.

Badanie Najlepsi Pracodawcy organizowane jest w Polsce od 2005 roku. Zwycięzcą BNP 2008 została firma Cisco Systems Poland. W pierwszej i drugiej edycji Badania w Polsce zwyciężył Microsoft. Dzięki zastosowanej metodzie badania oraz uwzględnieniu opinii przedstawicieli wszystkich poziomów struktury organizacyjnej firmy, w tym najwyższej kadry zarządzającej, BNP daje pełen obraz badanego przedsiębiorstwa. Rzetelna metodologia sprawia, że jest to jedyny w kraju konkurs, który pozwala na wskazanie pracodawcy najlepszego w opinii samych pracowników.

Na świecie w ramach BNP od 1997 roku do dziś przebadanych zostało ponad 2 mln pracowników w 5 000 firm z 51 krajów. Badanie to prowadzone jest przez Hewitt Associates w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Azji, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie oraz Ameryce Łacińskiej.

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2009 organizowane jest przez Hewitt Associates we współpracy z Gazetą Praca i portalem Gazetapraca.pl oraz Partnerami: Harvard Business Review, Pulsem Biznesu, Serwisem HR, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Radiem PiN.

Metodologia

W polskiej edycji Badania może wziąć udział każda firma, która zatrudnia co najmniej 50 pracowników i działa na rynku polskim od minimum 2 lat. Firmy, które nie spełniają kryterium zatrudnienia mogą zostać uczestnikiem badania, z tą różnicą, iż nie zostaną one uwzględnione w oficjalnym rankingu. Otrzymają jednak wszystkie pozostałe informacje oraz symulację swojej pozycji w rankingu.

BNP prowadzone jest w oparciu o kompleksową metodologię, która obejmuje:

• kwestionariuszowe badanie zaangażowania, prowadzone na statystycznie reprezentatywnej próbie pracowników zatrudnionych w danej organizacji,

• kwestionariusz praktyk HR zbierający informacje na temat narzędzi stosowanych przez dział personalny,

• kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, pozwalający na ocenę funkcji personalnej z perspektywy osób kierujących organizacją oraz wskazujący najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie.

„Najlepsi Pracodawcy” jest badaniem, w którym Pracodawcę oceniają jego klienci wewnętrzni – pracownicy. Zarówno Hewitt jak i Partnerzy BNP nie mają prawa ani możliwości wpływu na wyniki Badania. O miejscu w rankingu decyduje wynik uzyskany na podstawie dwóch wskaźników: Wskaźnika Zaangażowania Pracowników oraz Wskaźnika „Company Score”, który obejmuje wyniki wszystkich trzech elementów Badania.

Podobne artykuły