Szkolenie Dodaj szkolenie

Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego

Zamów szkolenie

24.01.2018 - 26.01.2018 Warszawa, Centrum LIM, Al. Jerozolimskie 65/79

Szkolenie obejmuje 24 godziny wykładowe, na które składają się:

- Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i prawa podatkowego – 8 godzin lekcyjnych.
- Amortyzacja środków trwałych – 8 godzin lekcyjnych.
- Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych – 4 godziny lekcyjne.
- Przykład kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji – 4 godziny lekcyjne.

Strona internetowa szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/srodki-trwale-majatek-trwaly-kurs/

Program szkolenia

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także projektowane od 2018 r. uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

Program

I. Ewidencja majątku trwałego

Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego
1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
2. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
3. Różnice i kryteria definiujące majątek trwały w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
5. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
6. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.
7. Likwidacja środków trwałych.
8. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
9. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
10. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
11. Inwestycje w obcy środek trwały.
12. Niskocenne składniki majątku trwałego – zmiana progu wartości.
13. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
14. Wartości niematerialne i prawne.

II. Amortyzacja środków trwałych

1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.
2. Metody amortyzacji bilansowej – odwzorowujące okres ekonomicznej użyteczności (przykłady).
3. Metody amortyzacji podatkowej – liniowa, przyspieszona i wg. indywidualnych stawek (przykłady).
4. Możliwość zrównania amortyzacji bilansowej z amortyzacją podatkową dla mikro i małych przedsiębiorców (przykłady).
5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

III. Inwentaryzacja i rozliczanie różnic poinwentaryzacyjnych
Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.
2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).
4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.
5. Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).
6. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

IV. Przykład kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Cel szkolenia

Szkolenie „Akademia specjalistów do spraw środków trwałych w firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji” przeznaczone jest dla osób, które:

- chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym,
- pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,
- pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

Zajęcia adresowane są także do pracowników działów finansowych i działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych, osób zawodowo odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową, pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem, analityków i kontrolerów finansowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Prowadzący

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Info wykładowcy:
Termin:

24.01.2018
26.01.2018

Adres:

Warszawa, Centrum LIM, Al. Jerozolimskie 65/79

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

POLBI Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie
00-697 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę