Szkolenie Dodaj szkolenie

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - weekendowo

Zamów szkolenie

30.05.2015 - 30.05.2015 Katowice

Korzyści dla uczestników szkolenia:

przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów,
usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego w zakresie podatku PIT,
umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe.


Adresaci szkolenia:

osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego,
pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych,
osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

uczestnictwo,
autorskie materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
poczęstunek,
certyfikat.

Program szkolenia

1. Opodatkowanie pracownika
- rodzaje dochodu (stosunek pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
- obowiązki pracodawcy
- terminy i dokumenty rozliczeniowe
- rodzaje rozliczeń
- odliczenia od podatku
- wspólne opodatkowanie małżonków

2. Opodatkowanie osób prowadzących działalność gospodarczą

3. Dozwolone sposoby rozliczeń (opodatkowanie ryczałtem, karta podatkowa, podatkowa książka przychodów i rozchodów)

4. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

5. Opodatkowanie spółek osób cywilnych

6. Podatek „Belki”

7. Pracownicze świadczenia pieniężne i niepieniężne a podatek

8. Zwolnienia określonych dochodów z opodatkowania

9. Zatrudnienie za granicą a podatki w Polsce

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W trakcie szkolenia przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego.

Prowadzący

Eksperci FRR
Termin:

30.05.2015
30.05.2015

Adres:

Katowice

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Świeradowska
02-662 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI - SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
18.09.2014 - 23.10.2014 Warszawa

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT - weekendowo
31.05.2015 - 31.05.2015 Katowice