Szkolenie Dodaj szkolenie

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT - weekendowo

Zamów szkolenie

31.05.2015 - 31.05.2015 Katowice

Korzyści dla uczestników szkolenia:

przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów,
usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego w zakresie podatku CIT,
umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe.


Adresaci szkolenia:

osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego,
pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób prawnych
osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

uczestnictwo,
autorskie materiały dydaktyczne,
serwis kawowy,
poczęstunek.

Program szkolenia

1. Przychody - zasady zaliczania
moment powstania przychodu
przychody w walucie obcej
świadczenie nieodpłatne i częściowo odpłatne
stanowiące przychód zapłaty z góry, a wypłaty nie stanowiące przychodu podatkowego

2. Koszty uzyskania przychodu - zasady rozliczania
definicja kosztów uzyskania przychodu i moment poniesienia kosztu
koszty bezpośrednie i pośrednie
rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego
wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

3. Amortyzacja podatkowa a finansowa

4. Różnice kursowe
rozliczanie różnic kursowych w oparciu o przepisy o rachunkowości
rozliczanie dodatnich i ujemnych różnic kursowych w oparciu o przepisy podatkowe

5. Dochody zwolnione

6. Ryczałtowany podatek dochodowy:
dywidendy, licencje, odsetki itp.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W trakcie szkolenia przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób prawnych w zakresie podatku dochodowego.

Prowadzący

Eksperci FRR
Termin:

31.05.2015
31.05.2015

Adres:

Katowice

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Świeradowska
02-662 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI - SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
18.09.2014 - 23.10.2014 Warszawa

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - weekendowo
30.05.2015 - 30.05.2015 Katowice