Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Innowacyjność w magazynowaniu - metody redukcji kosztów, skuteczna organizacja

1480.00 PLN 1480.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:30 - 17:00

1. ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ


• zagospodarowanie przestrzeni magazynu
• organizacja prac magazynowych
• identyfikowanie problemów
• usprawnianie procesu magazynowania

2. DOSTOSOWANIE FUNKCJI MAGAZYNU DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

• sposoby przepływu towarów w łańcuchach dostaw
• konfigurowanie sieci dostaw
• dostosowanie magazynu do wymagań łańcucha dostaw
• spełnienie obowiązku śledzenia partii

3. DECYDUJĄCA ROLA KOMPLETACJI W PROCESIE MAGAZYNOWANIA

• organizacja procesu kompletacji
• nowoczesne techniki kompletacji
• efektywne rozmieszczanie kompletowanych towarów i zasady ich pobierania

4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACYJNE I KOMUNIKACYJNE

• globalny system GS1
• wykorzystanie automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe
• innowacyjna technologia radiowa EPC/RFID
• elektroniczna wymiana dokumentów

5. ELEMENTY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI WPŁYWAJĄCE NA MAGAZYNOWANIE

• klasyfikacja, struktura i wielkość zapasów
• prognozowanie popytu na wyroby
• czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów

6. WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MAGAZYNOWANIU

• funkcjonalność magazynowych systemów informatycznych
• przegląd systemów informatycznych stosowanych we współczesnym przedsiębiorstwie

DRUGI DZIEŃ 9:30 - 17:00

1. ORGANIZACJA PROCESU MAGAZYNOWEGO


• miejsce magazynu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
• podstawowe normatywy organizacji gospodarki magazynowej
- instrukcja magazynowa
- regulamin pracy
• organizacja i dokumentacja procesu magazynowego

2. TECHNOLOGIA PRAC MAGAZYNOWYCH

• podstawowe parametry procesu magazynowego
• organizacja funkcjonalna magazynu
• dobór wyposażenia technologicznego

3. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MAGAZYNOWE

• warunki i kryteria rozwiązań innowacyjnych
• przykłady innowacyjnych technologii w magazynowaniu
• pozyskiwania środków na ich dofinansowanie

4. KOSZTY MAGAZYNOWANIA

• podstawy analizy kosztów magazynowania
• ocena efektywności rozwiązań organizacyjnych magazynowania
• magazyn własny
• magazyn dzierżawiony
• outsourcing usług magazynowych

5. PROCES INWENTARYZACJI W MAGAZYNIE

• metody i rodzaje inwentaryzacji
• terminy i częstotliwość inwentaryzacji
• organizacja i przebieg inwentaryzacji w magazynie
• podstawowe przyczyny błędów i nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNU

• podstawy prawne
• zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
• odpowiedzialność pracownika za szkodę w powierzonym mieniu
• odpowiedzialność porządkowa pracowników magazynu

Cel szkolenia

SEMINARIUM PRZEKAŻE WIEDZĘ Z ZAKRESU:

• wdrażania innowacyjnych rozwiązań w magazynie i pozyskiwania środków na ich dofinansowanie
• nowoczesnych technik zarządzania magazynem
• metod i narzędzi służących m. in. do kontroli stanów magazynowych i optymalizacji procesów magazynowych
• nowych koncepcji i rozwiązań zarządzania magazynem w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i nowoczesnych technologii

W SZCZEGÓLNOŚCI DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO:

• jak dostosować magazyn do zmieniających się potrzeb łańcucha dostaw?
• jak skutecznie optymalizować zapasy w firmie i jaki jest ich wpływ na koszty?
• jak wykorzystać systemy informatyczne w magazynowaniu?
• jaka jest odpowiedzialność materialna pracowników?
• jaka jest technologia prac magazynowych oraz jak wygląda proces inwentaryzacji?

Prowadzący

dr inż. ALEKSANDER NIEMCZYK - Doktor nauk technicznych, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu produkcyjnymi jednostkami gospodarczymi oraz we wdrażaniu systemów zarządzania jakością. Zajmuje się szczególnie problematyką technologii magazynowania oraz zarządzania gospodarką magazynową z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji i zastosowaniem systemów informatycznych.

mgr inż. MIROSŁAW NOWAK - Pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania, specjalista ds. systemów logistycznych w Centrum Wiedzy Logistycznej. Zajmuje się szczególnie problematyką technologii i organizacji procesów magazynowych. Kierownik i uczestnik wielu projektów konsultingowych w obszarze gospodarki magazynowej, sieci dystrybucji i centrów logistycznych. Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki.
Termin:

24.11.2011 - 25.11.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa