Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa - praktyczne aspekty, eliminacja ryzyka

1980.00 PLN 1980.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:30

1. DUE DILIGENCE SPRZEDAJĄCEGO

• due diligence w procesie sprzedaży spółki
• przygotowanie due diligence
• trudności procesu due diligence
• elementy due diligence

2. DUE DILIGENCE KUPUJĄCEGO

• due diligence jako część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych
• organizacja prac
• zespół due diligence
• zasady współpracy z doradcami
• główne obszary due diligence

3. STRATEGICZNE, FINANSOWE I PODATKOWE DUE DILIGENCE

• cele i zakres analizy
• przykłady identyfikowanych ryzyk i możliwości ich zaadresowania

4. OBSZARY DUE DILIGENCE

• ochrona informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa
• identyfikacja potencjalnych zagrożeń i niewykorzystanych możliwości
• wskazanie nieprawidłowości i ryzyk skutkujących negatywnie dla firmy
• wskazanie rozwiązań udoskonalających sposób działania

5. ORGANIZACJA PROCESU DUE DILIGENCE

• punkt widzenia sprzedającego i kupującego
• ochrona danych wrażliwych
• organizacja data room
• elektroniczny data room

6. JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ EFEKTY PRZEPROWADZENIA DUE DILIGENCE?

• umiejscowienie due diligence w procesie negocjacji
• ocena poziomu istotności wyników due diligence
• wpływ wniosków z due diligence na konstrukcję umowy
• możliwość ubezpieczenia wyników due diligence

7. WYKORZYSTANIE REZULTATÓW DUE DILIGENCE W PROCESIE NEGOCJACJI CENY I WARUNKÓW UMOWY - CASE STUDY

8. DUE DILIGENCE LEGAL (PRAWNE) - DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Z PERSPEKTYWY KUPUJĄCEGO I SPRZEDAWCY - CASE STUDY

9. JAK WNIOSKI Z DUE DILIGENCE „PRZEŁOŻYĆ” DO SPA - UMOWY NABYCIA AKCJI / UDZIAŁÓW? JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE ZAGROŻENIA? - CASE STUDY

10. „PORAŻKA ROKU”, GDY „NABYWCA” DOWIEDZIAŁ SIĘ PO 3 LATACH, ŻE NIE JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, ZA KTÓREJ UDZIAŁY ZAPŁACIŁ, W SPÓŁKĘ ZAINWESTOWAŁ A ZBYWCA JUŻ NIE ISTNIEJE - CASE STUDY

11. DUE DILIGENCE A EFEKTY SYNERGII PO TRANSAKCJI - CASE STUDY

DRUGI DZIEŃ 9:00 - 16:00


1. ANALIZA PRZEDINWESTYCYJNA (DUE DILIGENCE)


• cele i zadania due diligence
• wykonawcy due diligence
• zakres due diligence (załącznik – lista pytań)
• problemy praktyczne

2. WYCENA WARTOŚCI W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ

• rodzaje wycen wartości - wprowadzenie
• wycena metodami majątkowymi
• rodzaje metod majątkowych
• praktyczne możliwości zastosowania

3. WYCENA METODAMI DOCHODOWYMI

• rodzaje metod dochodowych
• procedura wyceny
• rola prognoz finansowych i założeń w wycenie dochodowej
• błędy i czynniki ryzyka
• możliwości zastosowania

4. WYCENA METODAMI PORÓWNAWCZYMI

• zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi
• zastosowanie metod porównawczych

5. POJĘCIE SYNERGII I KREACJI WARTOŚCI W FUZJACH I PRZEJĘCIACH

6. WARTOŚĆ A CENA NABYWANEJ FIRMY – WERYFIKACJA WARUNKÓW TRANSAKCJI

7. ZASTOSOWANIE WYCEN WARTOŚCI W TRANSAKCJACH TYPU LBO/MBO

8. ZNACZENIE WYCENY WARTOŚCI DLA NABYWAJĄCEGO I FINANSUJĄCEGO

9. CASE STUDY – GILETTE / DURACELL


• opis transakcji
• analiza rozliczenia
• podsumowanie

Cel szkolenia

PODCZAS SEMINARIUM OMÓWIMY:

• znaczenie due diligence w określeniu kondycji przedsiębiorstwa
• efekty jakie może dać firmie właściwe przeprowadzenie due diligence
• wykorzystanie rezultatów due diligence w procesie negocjacji
• najczęstsze zagrożenia występujące w umowach nabycia akcji/udziałów
• efekty synergii po transakcji oraz kreację wartości w fuzjach i przejęciach
• zastosowanie wycen wartości w transakcjach LBO/MBO
Termin:

08.12.2011 - 09.12.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa