Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Akademia Finansowa dla niefinansistów - Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty komputerowe

1480.00 PLN 1480.00 zł
Akademia stanowi unikalne kompendium wiedzy – prowadzona będzie w formie 42-godzinnych warsztatów, opartych na schemacie:

• krótkie wprowadzenie do zagadnienia
• przykłady
• dyskusja plenarna
• ćwiczenia – indywidualne, zespołowe, grupowe
• podsumowanie wyników
• analiza przypadku w zespołach (CASE)
• dyskusja plenarna
• opracowanie rozwiązania w zespołach
• omówienie wyników

Dodatkowe korzyści uczestnictwa w seminariach:

• certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej i Eurofinance Training
• kompleksowe materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w formie książkowej i elektronicznej
• spotkanie integracyjne
• zapewnienie pełnej logistyki związanej z uczestnictwem w Akademii
• wykaz literatury uzupełniającej
• liczne konsultacje

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:30

1. Charakterystyka przedsiębiorców

• modele działania przedsiębiorstwa, podmiot i przedmiot działania, rozwój, zarządzanie, formy własności
• podobieństwa i różnice w działaniu oraz w analizie finansowej firm różnej wielkości, branży, statusie formalnym, prawnym i podatkowym
• cele analiz finansowych

2. Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do zrozumienia danych finansowych w ujęciu historycznym i prognozowanym

• skąd się biorą liczby:
- informacje ogólne
- informacje marketingowe
- informacje finansowe
- źródła informacji, rodzaje analiz: historyczna, bieżąca i planowanie, analizy strategiczne, cele, misja, wizja, strategia i działania operacyjne
• informacje „miękkie” i „twarde”

3. Studium przypadku – CASE 1

• Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca indywidualna, w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trener.

4. Studium przypadku – CASE 1 – ciąg dalszy: budowa modelu finansowego

• Budowa prostego modelu finansowego do wprowadzania danych ze sprawozdań finansowych oraz ich analizy, wyliczania i analizy wskaźników, wnioskowania i podejmowania decyzji
• Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca indywidualna, w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera.

5. Przypomnienie podstawowych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych w powiązaniu z typowymi zdarzeniami gospodarczych, z których wynikają i ich analiza z użyciem komputerów:

• rachunek zysków i strat
- źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
- rodzaje kosztów
- wynik na działalności finansowej
- pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
• bilans
- charakterystyka grup aktywów i pasywów
- zasady wyceny aktywów i pasywów
- analiza bilansu
- struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością działalności gospodarczej
- kapitał pracujący
• rachunek przepływów pieniężnych
- przepływy pieniężne z rodzajów działań w przedsiębiorstwie
- ocena wydatków i źródeł ich finansowania
- pojęcia: zysk, pieniądze, wynik, nadwyżka
• zmiany w kapitale
• „szybka” ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych
• zależności między sprawozdaniami finansowymi
• analiza efektywności działalności gospodarczej
• ocena wyników finansowych w poszczególnych rodzajach działalności
• ocena zdolności do rozwoju firmy
• jak ocenia bank - zdolności kredytowa
• kluczowe elementy analizy wskaźnikowej:
- skąd się biorą wskaźniki?
- podstawowe wskaźniki i ich interpretacja

6. Czytanie „między” wierszami sprawozdań finansowych. Typowe błędy, luki, kreatywność księgowa i zatajanie informacji zawarte w informacjach o przedsiębiorstwie i ich wykrywanie. Trudne przypadki.

7. Studium przypadku – CASE 1 – ciąg dalszy – symulacje i wstęp do planowania

• Kontynuacja omówienia zagadnień finansowych na danych finansowych przedsiębiorcy oraz kontynuacja analizy przypadku CASE – analiza finansowa i symulacje „co by było” autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę (m.in. dla celów planowania)– praca indywidualna, w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.

DRUGI DZIEŃ 9:00 - 16:30

1. Rozpoczęcie szkolenia - podsumowanie dnia pierwszego

• kluczowe informacje merytoryczne i ich znaczenie
• kluczowe informacje finansowe i ich znaczenie
• powiązanie między informacjami
• decyzje finansowe

2. Przypomnienie - Zasady planowania CASE 2 – analiza finansowa i planowanie – budowa modelu finansowego

• Analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o dane finansowe historyczne, prognozowanie i budowa planu w oparciu o model komputerowy – praca indywidualna, w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.

3. Analiza finansowa wniosków związanych z inwestycjami

• podobieństwa i różnice w analizie ekonomiczno-finansowej standardowej i przy inwestycjach
• struktura biznes planu i studium wykonalności
- informacje ogólne
- informacje rynkowe i marketingowe
- przychody i sprzedaż
- koszty działalności i finansowe
- majątek i kapitały
- inwestycja i metody oceny
- prognozy finansowe i ocena

4. Analiza przypadku – CASE 4

• Budowa modelu finansowego, inwestycyjnego w arkuszu kalkulacyjnym, analiza finansowa dla celów inwestycyjnych autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.

5. Analiza przypadku – CASE 4 (kontynuacja)

• Analiza finansowa dla celów inwestycyjnych autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.

Cel szkolenia

Seminaria realizowane w ramach Akademii Finansisty kierujemy w szczególności do osób, które chcą zrozumieć mechanizmy finansowej działalności przedsiębiorstwa, dyrektorów i menedżerów działów niefinansowych, prezesów właścicieli przedsiębiorstw a także członków Rad Nadzorczych oraz osób zarządzających projektami i kontraktami.

Celem seminariów jest:

• wykształcenie praktycznych umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych
• usystematyzowanie wiedzy związanej z analizą informacji ekonomiczno-finansowych
• podniesienie poziomu wiedzy w zakresie oceny kondycji finansowej, płynności i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
• ćwiczenie umiejętności i utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez analizę autentycznych przypadków przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej z użyciem komputerów
• wypracowanie na komputerze własnego modelu finansowego służącego analizie finansowej, budowie budżetu i analizie inwestycyjnej

Prowadzący

Zajęcia poprowadzą doświadczeni specjaliści – praktycy, natomiast koordynatorem merytorycznym – trenerem wiodącym Akademii jest:

DARIUSZ PELC - Menedżer, konsultant i współwłaściciel w kilku firmach doradczych, praktyk zarządzania. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej, wykładowca zagadnień przedsiębiorczości, rachunkowości i marketingu w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach, trener w zakresie zarządzania operacyjnego i analiz, z uwzględnieniem „miękkich” aspektów zarządzania. Zrealizowanych wiele prac doradczych dla różnych firm. Specjalista w zakresie wycen wartości niematerialnych i prawnych.
Termin:

07.07.2011 - 08.07.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa