Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Usługi konsultingowe
rachunkowosc.org id69428 00.00 PLN 5 5

Usługi konsultingowe

Podgląd

Usługi konsultingowe

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

PIRXON S.A.

Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Usługi konsultingowe

Zespół AssetsNinja świadczy także usługi konsultingowe mające na celu opracowanie Strategicznego Planu Zarządzania Majątkiem (SAMP) z uwzględnieniem zasad określonych w normie ISO 55000. Na tej bazie tworzone są wytyczne na rzecz Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla organizacji.

W ramach usługi analizowane są potrzeby organizacji w obszarze zarządzania majątkiem, zgodnie z wytycznymi normy ISO 55000. Punktem wyjścia w określeniu zakresu i zasad zarządzania cyklem życia składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych są przesłanki mające swoje oparcie w strategii przedsiębiorstwa. Oprócz elementów operacyjnych odnoszących się bezpośrednio do składników majątku opisywane są współzależności komplementarnych do nich obszarów zarządzania firmą, np. odnoszących się do zarządzania i rozwoju zasobami ludzkimi czy finansami. Istotnym elementem projektu jest dobór systemu informatycznego wspierającego procesy oraz wytyczne odnoszące sie do techniki znakowania składników, dostosowanej do specyfiki i wymagań firmy. Schematyczne przedstawienie zakresu objętego analizą obrazuje poniższy rysunek.  

Wynikiem projektu analitycznego jest budowa wytycznych do budowy Strategicznego Planu Zarządzania Majątkiem (SAMP). Elementami SAMP będą różne regulaminy i instrukcje odnoszące się do sposobu pracy ze składnikami majątku, które będą miały na celu taką organizację zarządzania majątkiem, aby organizacja mogła generować jak największą wartość z majątku, na którą wskazuje norma ISO 55000.

Celem projektu jest optymalizacja globalnych kosztów ponoszonych w związku z zarządzaniem pełnym cyklem życia wszystkich składników majątku.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy