Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

AssetsNinja - Księgowość i amortyzacja
rachunkowosc.org id69425 00.00 PLN 5 5

AssetsNinja - Księgowość i amortyzacja

Podgląd

AssetsNinja - Księgowość i amortyzacja

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

PIRXON S.A.

Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

AssetsNinja - Księgowość i amortyzacja

Z tego zestawu modułów skorzystać powinny działy finansowo-księgowe, które zarządzają majątkiem przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i samorządowej w kontekście ewidencji bilansowej i podatkowej. Centralna baza danych o składnikach majątku dostępna jest w chmurze prywatnej lub publicznej. Naliczenia amortyzacji przesyłane są do systemu ERP, jak również wykorzystywane do obliczenia opłat za wypożyczenie danego składnika.

Pakiet składa się z następujących modułów systemu AssetsNinja:

Moduł podstawowy

Umożliwia prowadzenie ewidencji historii obrotu środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów nisko cennych. Pozwala na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem min. kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów ją rozliczających, takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji. Z wykorzystaniem indywidualnych szablonów Klienta przygotowanych w MS Word, w systemie tworzone są dokumenty obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) oraz raporty.

Moduł amortyzacji

Umożliwia naliczanie amortyzacji (w tym również zestawów), modernizacje i przeszacowania wraz z generowaniem odpowiednich dokumentów takich jak: tabele amortyzacji i umorzeń, listy modernizacji i przeszacowań, czy też raporty GUS. Amortyzacja może być naliczana następującymi metodami: liniową, degresywną, jednorazową, a ponadto: progresywną, malejącego salda, SOYD (Sumy Cyfr Rocznych), naturalną oraz marży przychodów. Wielość dostępnych metod amortyzacji umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie przebiegu amortyzacji do sposobu użytkowania majątku.

Moduł amortyzacji i kont księgowych

Pozwala na jednoczesne prowadzenie nieograniczonej ilości ścieżek amortyzacji m.in. bilansowej i podatkowej oraz dekretowanie operacji na składnikach bezpośrednio na konta księgowe z uwzględnieniem źródeł finansowania i miejsc powstawania kosztów (MPK). Umożliwia to dokładny controling wydatków w organizacji oraz integrację z systemami controlingowymi w ERP takimi jak SAP. System pozwala na generowanie zbiorczych i indywidualnych poleceń księgowania, raportów stanu kont i obrotów na kontach. 

Moduł zestawów i ewidencji ilościowej

Umożliwia łączenie przedmiotów w zestawy, jak również ewidencję elementów składowych przedmiotów. Moduł ułatwia zarządzanie, m.in. zestawami komputerowymi i ich elementami, zestawami mebli, złożonymi maszynami itp. Rozszerza możliwości inwentaryzacji o weryfikację elementów składowych. Pozwala również na prowadzenie ewidencji ilościowej majątku. Ułatwia zarządzanie i przeprowadzanie inwentaryzacji dużej ilości jednakowych przedmiotów.

Moduł wypożyczeń

Pozwala na rejestrację wypożyczeń i zwrotów składników. Przechowuje informacje dotyczące m.in. osoby wypożyczającej, planowanego terminu zwrotu oraz całej historii wypożyczeń. Dodatkowo umożliwia wykorzystanie czytników kodów (kreskowych, RFID) w celu szybkiego wyszukania składników majątku oraz wygenerowanie dokumentu wypożyczenia i zwrotu.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy