Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

AssetsNinja - Ewidencja i Inwentaryzacja
rachunkowosc.org id69424 00.00 PLN 5 5

AssetsNinja - Ewidencja i Inwentaryzacja

Podgląd

AssetsNinja - Ewidencja i Inwentaryzacja

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

PIRXON S.A.

Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

AssetsNinja - Ewidencja i Inwentaryzacja

Pakiet składa się z następujących modułów systemu AssetsNinja:

AssetsNinja to kompletne rozwiązanie klasy EAM (Enterprise Assets Management) przeznaczone do zarządzania majątkiem trwałym.

Z nim ewidencja wyposażenia, inwentaryzacja, amortyzacja i rozliczanie z wykorzystania środków trwałych, magazynowanie, wypożyczenia czy serwisowanie majątku trwałego będą szybkie i proste. Zbudowany z modułów, elastycznie dopasuje się do Twoich potrzeb. Dostępny w formule on-premises (w siedzibie klienta) lub on-demand (model subskrypcyjny bez wykupowania licencji).

Elastyczność systemu AssetsNinja to jedna z jego największych zalet. System składa się z programu podstawowego oraz dodatkowych modułów, które można dobierać dowolnie pod kątem potrzeb konkretnej firmy czy organizacji.

Pakiet Ewidencja i Inwentaryzacja złożony z kilku modułów jest dedykowany działom administracyjnym, które zarządzają majątkiem – środkami trwałymi i wyposażeniem. Centralna baza danych o składnikach majątku dostępna jest w chmurze prywatnej lub publicznej. Centrum Udostępnienia Majątku (CUM) pozwala zmaksymalizować efektywność jego wykorzystania. Korzystając z narzędzi mobilnych (czytników kodów kreskowych i RFID), czas trwania inwentaryzacji można skrócić nawet o 80%, przesunięcia składnika i wypożyczenia są tak proste, jak odczyt trzech kodów kreskowych – dawcy, składnika i odbiorcy.

Moduł podstawowy

Umożliwia prowadzenie ewidencji historii obrotu środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów nisko cennych. Pozwala na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem min. kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów ją rozliczających, takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji. Z wykorzystaniem indywidualnych szablonów Klienta przygotowanych w MS Word, w systemie tworzone są dokumenty obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) oraz raporty.

Moduł pól definiowalnych 

Umożliwia nadawanie wybranym grupom składników majątkowych dodatkowych pól edycyjnych w dowolnej formacie (np. tekst, checkbox, data, lista lub drzewo wyboru). Dzięki temu użytkownicy mogą zdecydować o tym jakie dodatkowe informacje będzie można przypisywać do przedmiotów.

Moduł wypożyczeń

Pozwala na rejestrację wypożyczeń i zwrotów składników. Przechowuje informacje dotyczące m.in. osoby wypożyczającej, planowanego terminu zwrotu oraz całej historii wypożyczeń. Dodatkowo umożliwia wykorzystanie czytników kodów (kreskowych, RFID) w celu szybkiego wyszukania składników majątku oraz wygenerowanie dokumentu wypożyczenia i zwrotu.

Moduł zestawów i ewidencji ilościowej

Umożliwia łączenie przedmiotów w zestawy, jak również ewidencję elementów składowych przedmiotów. Moduł ułatwia zarządzanie, m.in. zestawami komputerowymi i ich elementami, zestawami mebli, złożonymi maszynami itp. Rozszerza możliwości inwentaryzacji o weryfikację elementów składowych. Pozwala również na prowadzenie ewidencji ilościowej majątku. Ułatwia zarządzanie i przeprowadzanie inwentaryzacji dużej ilości jednakowych przedmiotów.

Moduł Nieruchomości

Pozwala na zarządzanie informacjami o gruntach i budynkach. Umożliwia dzielenie działek na mniejsze oraz łączenie wielu działek w jedną. Każda nowo powstała działka zawiera historię przeprowadzonych na niej operacji oraz informacje o działkach pierwotnych, z których się wywodzi. Program automatycznie nadaje numery inwentarzowe, posiada możliwość cofania operacji oraz zarządzania lokalami w budynku. Rozbudowana wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukiwanie działek i budynków po fragmencie adresu, rodzaju, numerze księgi wieczystej, a nawet powierzchni.

Moduł zaawansowanej inwentaryzacji

Umożliwia stworzenie planu inwentaryzacji (np. rocznego lub czteroletniego), śledzenie na bieżąco postępu wszystkich, wchodzących w skład planu, inwentaryzacji. Moduł posiada funkcje, które kontrolują, czy wszystkie składniki w ewidencji zostały objęte wybranym planem. Pozwala również na przeprowadzanie automatycznych lub ręcznych kompensat w obrębie inwentaryzacji oraz pomiędzy inwentaryzacjami.

Aplikacja Mobilna AssetsNinja

Aplikacja mobilna na smartfony i tablety z systemem operacyjnym Android umożliwia szybkie przeprowadzanie inwentaryzacji oznaczonych składników majątku poprzez skanowanie etykiet z kodami kreskowymi, 2D lub RFID (z wykorzystaniem kolektorów). Pozwala na wprowadzanie ujawnionych składników majątku do bazy danych wraz z dokumentacją multimedialną i fotograficzną, przeglądanie karty składnika majątku, czy zmianę osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania. Dodatkowo można oznaczyć składniki do likwidacji, sprawdzić kompletność składnika majątku i zestawu oraz  wyszukać lokalizacje jeszcze nie zinwentaryzowane. Aplikacja pozwala na prowadzenie prac w sytuacji dostępu (w trybie on-line), jak i braku dostępu do sieci  (w trybie off-line).

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy