Oferta pracy

Inspektor wojewódzki

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska Dodano: 2023-05-25 | ID oferty: 1813258

Numer referencyjny: 121378Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami., winda, toaleta jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wyrażania bądź nie wyrażania zgody na udzielanie ulg w postaci umorzenia, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym w celu umożliwienia wnioskodawcom zapłaty w dogodnych warunkach
 • Przygotowuje projekty zarządzeń, opinii oraz pism, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy o gospodarce nieruchomościami, finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Przygotowuje sprawozdania w zakresie finansowania stowarzyszeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dokonuje analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz analizy sytuacji finansowej osób fizycznych
 • Współpracuje z właściwymi j.s.t. w zakresie prowadzonego postępowania w sprawach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 • Przygotowuje projekty pism dotyczących spraw związanych z realizacją zadań zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Współpracuje z Wydziałem Nadzoru i Kontroli w zakresie opiniowania spraw dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym oraz stowarzyszeń
 • Przygotowuje do wysyłki dokumentację


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego , o finansach publicznych , o ochronie danych osobowych, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, współdziałanie w grupie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

https://www.praca.pl/inspektor-wojewodzki_8287917.html?utm_content=inspektor-w-administracji-publicznej_administracja-publiczna-sluzba-cywilna_bydgoszcz_5427033
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.