Oferta pracy

starszy specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-10-22 | ID oferty: 1067165


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zapewnienia działania systemów dziedzinowych Wydziału w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

00-926 Warszawa Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w administrowaniu i monitorowaniu funkcjonowania dziedzinowych systemów zarządzania danymi przestrzennymi a także pełni rolę I i II linii wsparcia dla użytkowników zewnętrznych oraz współpracuje z III linią wsparcia dla systemów w tym prowadzi dokumentację techniczną systemów dziedzinowych.
 • Aktualizuje bazy systemów dziedzinowych o nowe dane wraz z przygotowaniem metadanych dla tych danych oraz wykonuje automatyczną kontrolę danych z wykorzystaniem mechanizmów systemów dziedzinowych, jak i narzędzi zewnętrznych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wymagań analitycznych, technicznych oraz funkcjonalnych i niefunkcjonalnych warstwy bazodanowej i aplikacyjnej oraz uczestniczy w projektowaniu testowaniu i wdrażaniu modyfikacji systemów dziedzinowych.
 • Opracowuje propozycje rozwiązań dla zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów dziedzinowych oraz propozycje ich rozwoju w celu utrzymania wysokiej wydajności niniejszych systemów, ich integracji i spójności w działaniu.
 • Uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych w tym uczestniczy w tworzeniu procesów realizowanych w obszarze środowiska zarządzania danymi przestrzennymi w celu zapewnienia zgodności realizowanych zadań z pryncypiami i założeniami architektury SIG.
 • Uczestniczy w działaniach związanych z zarządzaniem wymaganiami interesariuszy produktów wytwarzanych przez Wydział oraz wspieranie zadań promocji i szkoleń poprzez m.in. przygotowywanie wkładów merytorycznych do materiałów i ich fachową merytoryczną ocenę, przygotowywanie i przeprowadzanie wystąpień publicznych w celu efektywnego wykorzystania danych przestrzennych przez interesariuszy.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odnośnie budowy e-usług i baz danych przestrzennych w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Uczestniczy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, zapewnia, iż komunikacja, konfiguracja oraz jakość są realizowane zgodnie z obowiązującymi strategiami w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań.


Warunki pracy


 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
 • Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy z systemami informatycznymi w obszarze geodezji, kartografii, geografii lub IT

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem systemami i bazami danych
 • dobra znajomość zagadnień związanych z architekturą systemów informatycznych
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość formatów wymiany danych: XML
 • umiejętność programowania w dowolnym języku np. Python
 • podstawowa znajomość SQL


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-05
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

lub
za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka
lub
na adres mailowy rekrutacje@gugik.gov.pl
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: