Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

STANLEY-BMB posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym powiązanych kapitałowo ze spółkami zagranicznymi, m.in.: brytyjskimi, włoskimi, niemieckimi i szwedzkimi.STANLEY–BMB (rok założenia 1991) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 188162.

Decyzją Ministra Finansów z dn. 28.11.1997 spółka uzyskała wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spółka jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego.

STANLEY-BMB posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym powiązanych kapitałowo ze spółkami zagranicznymi, m.in.: brytyjskimi, włoskimi, niemieckimi i szwedzkimi.

Współpracujemy z firmami różnej wielkości, działającymi w sferze produkcji, budownictwa, handlu i usług.

Naszymi partnerami są fundacje, stowarzyszenia i przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Aktualnie obsługujemy około 30 podmiotów gospodarczych, z których część funkcjonuje w obrocie wewnątrz wspólnotowym w ramach UE.

Obsługę podmiotów gospodarczych STANLEY-BMB realizuje w formie outsourcingu, tj. zleconych usług zewnętrznych, których zaletami są bezpieczeństwo, efektywność i relatywnie niższe koszty.

Spółka zatrudnia doradców podatkowych oraz księgowych posiadających specjalistyczne wykształcenie wyższe oraz praktykę zawodową. Zespół pracowników zapewnia komunikację merytoryczną w języku rosyjskim i angielskim.

Usługi STANELY-BMB mają charakter kompleksowy i obejmują: rachunkowość, płace i kadry, doradztwo podatkowe i audyt wewnętrzny (podatkowo-księgowy) oraz reprezentację przed instytucjami skarbowymi. Ponadto służymy wiedzą i doświadczeniem w zakresie dokonywania korekt w księgach handlowych i wyprowadzania zaistniałych zaległości w ewidencji i sprawozdawczości księgowej.

Życzliwość wobec klientów, dbałość o ich interesy ekonomiczne i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz rzetelność działań i wysoka jakość obsługi - są podstawowymi celami naszej firmy.

Zapraszamy do współpracy!