Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Jesteśmy nowoczesną firma szkoleniową i ciągle się rozwijamy. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie. Od początku lat dziewięćdziesiątych znajdujemy się w ścisłej czołówce organizacji zajmujących się kształceniem kadr w Polsce.


Jesteśmy nowoczesną firma szkoleniową i ciągle się rozwijamy. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie. Od początku lat dziewięćdziesiątych znajdujemy się  w ścisłej czołówce organizacji zajmujących się kształceniem kadr  w Polsce.

Fundacja Rozwoju Rachunkowości  powstała w roku 1991. Utworzona została z inicjatywy czołowych firm audytorskich i konsultingowych , działając na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Główną formą realizacji celów statutowych Fundacji jest działalność edukacyjna, prowadzona we współpracy z Centrum Szkoleniowym FRR Sp. z o.o.

Zadaniem, jakie realizujemy jest doskonalenie  kwalifikacji kadr w dziedzinie:

• księgowości,
• rachunkowości,
• finansów,
• podatków,
• kadr i płac
• umiejętności zarządczych
• umiejętności interpersonalnych.

Pomagamy naszym klientom budować sukces rynkowy dzieląc się z nimi wiedzą najwyższej jakości, przekazywaną przez ekspercki zespół wykładowców,  zgodnie z naszą misją:

„PORZEZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI KIERUJEMY KU SUKCESOM”

Szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości służą podnoszeniu poziomu wiedzy merytorycznej oraz wzbogaceniu praktycznych umiejętności środowiska biznesu: kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, specjalistów działów finansowo-księgowych  a także osób prywatnych.

Dbamy zarówno o potrzeby osób, które dysponują wiedzą podstawową i chciałyby ją rozszerzyć, jak i osób, pragnących zdobyć nowe, cenne na rynku pracy kwalifikacje.

W każdym miesiącu proponujemy naszym klientom około 80 różnych szkoleń. Z naszych usług skorzystało do tej pory ponad 150 tysięcy osób.

Wykładowcami prowadzącymi kursy i szkolenia są wybitni specjaliści-praktycy w dziedzinach, które wykładają. Są wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Izb i Urzędów Skarbowych, wykładowcy wyższych uczelni, praktycy - prawnicy, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, główni księgowi, dyrektorzy, kontrolerzy i analitycy finansowi.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty szkoleń.

Jesteśmy po to, aby wspierać  naszych klientów, dostarczając im najbardziej aktualną wiedzę w profesjonalny sposób. Szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.