Artykuły - tag: "obligacje"


 

Rozwój na kredyt, czy za obligacje

22-04-2014

W dziedzinie finansowania firm wciąż odczuwalne są echa globalnego kryzysu. Niełatwo uzyskać kredyt, a jego koszt, mimo najniższych w historii stóp procentowych, stanowi istotną barierę.

Czytaj więcej

 
Możliwości inwestycyjne dla MSP - zdjęcie

Możliwości inwestycyjne dla MSP

24-12-2013

Kończąc rok podatkowy i bilansowy przedsiębiorcy obliczają wysokość wypracowanego przez firmę zysku. Większość z nich stoi przed trudną decyzją wyboru optymalnego sposobu wykorzystania w przyszłych latach wypracowanego kapitału. 

Czytaj więcej

 
Perspektywy rynku DM Banku BPS: Ryzyko korekty coraz większe - zdjęcie

Perspektywy rynku DM Banku BPS: Ryzyko korekty coraz większe

28-01-2013

W ocenie analityków DM Banku BPS ryzyko korekty na globalnych rynkach akcji i obligacji zwiększa się. Swoją tezę eksperci domu maklerskiego prezentują w pierwszym wydaniu nowego produktu analitycznego -„Perspektywy rynku”, który będzie zbiorem przewidywań i prognoz na kolejny miesiąc.

Czytaj więcej

 
Finansowanie podstawowym problemem dla deweloperów - zdjęcie

Finansowanie podstawowym problemem dla deweloperów

08-11-2012

Finansowanie inwestycji deweloperskich staje się jedną z podstawowych barier rozwoju tej branży. Poza finansowaniem kredytem i obligacjami branża deweloperska ma niewiele alternatyw.

Czytaj więcej

 
Wyraźnie wzrostowa sesja na GPW - zdjęcie

Wyraźnie wzrostowa sesja na GPW

19-07-2012

W czwartek wartość głównych indeksów GPW wyraźnie wzrosła, odbijając się tym samym po niewielkim środowym spadku.

Czytaj więcej

 

Coraz większy popyt na ryzyko

08-03-2012

Czwartkowa sesja jest już drugą z rzędu udaną na globalnym rynku finansowym, w tym także na naszym krajowym.

Czytaj więcej

 
Kontynuacja wyprzedaży - zdjęcie

Kontynuacja wyprzedaży

05-01-2012

Czwartkowa sesja na europejskich rynkach jak na razie upływa w identycznych jak w środę kiepskich nastrojach.

Czytaj więcej

 

Wesołe i beztroskie jest życie rentiera

08-12-2011

Kim są owi zadowoleni z życia rentierzy? Najogólniej rzecz biorąc to osoby utrzymujące się z dochodów płynących od posiadanego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) lub wkładów bankowych. Nie muszą one w ogóle podejmować pracy (w jej tradycyjnym znaczeniu), gdyż otrzymują dochód, który najczęściej stanowią odsetki od zgromadzonego majątku.

Czytaj więcej

 

Jak inwestować w fundusze w niestabilnych czasach

21-11-2011

Sytuacja na polskim parkiecie w ciągu ostatnich kliku miesięcy nie była korzystna dla inwestorów. Akcje niektórych spółek zostały przecenione nawet o kilkadziesiąt procent.

Czytaj więcej

 

Wszystkich: 9