rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Co druga firma w Polsce nie wie, jak ocenić wypłacalność swoich klientów

W dynamicznym krajobrazie polskiego biznesu zarządzanie nieuregulowanymi należnościami stało się kluczowym wyzwaniem. Z miliardami złotych uwięzionymi w niezapłaconych fakturach, firmy w całym kraju dążą do poprawy swojej płynności finansowej i utrzymania wzrostu. Jednak według danych z badania przeprowadzonego przez Intrum – European Payment Report 2024 – aż połowa polskich firm ma problem ze sprawdzaniem płynności finansowej swoich klientów. Oznacza to, że udzielają one kredytów kontrahentom i konsumentom, którzy mogą nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. To z kolei może prowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej firmy.

Co druga firma w Polsce nie wie, jak ocenić wypłacalność swoich klientów

W dynamicznym krajobrazie polskiego biznesu zarządzanie nieuregulowanymi należnościami stało się kluczowym wyzwaniem. Z miliardami złotych uwięzionymi w niezapłaconych fakturach, firmy w całym kraju dążą do poprawy swojej płynności finansowej i utrzymania wzrostu. Jednak według danych z badania przeprowadzonego przez Intrum – European Payment Report 2024 – aż połowa polskich firm ma problem ze sprawdzaniem płynności finansowej swoich klientów. Oznacza to, że udzielają one kredytów kontrahentom i konsumentom, którzy mogą nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. To z kolei może prowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej firmy.

Zaległości polskich firm

Przedsiębiorstwa w naszym kraju od zawsze borykają się z niewypłacalnością klientów, co znacząco wpływa na ich płynność finansową. Według najnowszych danych, pochodzących z Raportu Intrum European Payment Report 2024, średnia wartość nieuregulowanych zobowiązań i pożyczek jest uderzająco wysoka. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce mają średnio 403 870 euro zaległości, a duże przedsiębiorstwa około 3,65 miliona euro. Warto jednak pamiętać, że jest to wartość średnia, a co piąta badana organizacja nie posiada zaległości w płatnościach wyższych niż 1 000 euro (20%) lub nie ma ich wcale (23%).

- Liczby te wskazują na obciążenie finansowe organizacji każdej wielkości. W przypadku MŚP zarządzanie tak wysokim poziomem zaległości może utrudnić codzienną działalność. Duże przedsiębiorstwa, mimo większych możliwości finansowych, również borykają się z utrzymaniem płynności i finansowaniem swoich inicjatyw strategicznych. Istnieje więc pilna potrzeba wdrożenia udoskonaleń w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Krytyczne dla firm staje się prowadzenie solidnej polityki pieniężnej, regularne ocenianie zdolności kredytowej swoich klientów i stosowanie proaktywnych środków w celu zapewnienia terminowych płatności. Brak efektywnego zarządzania płatnościami może prowadzić do kryzysów, zakłócać przepływy pieniężne i ostatecznie hamować rozwój biznesu – tłumaczy Małgorzata Krzesińska, ekspertka Intrum.

Bieżące wyzwania polskich przedsiębiorstw

Z danych zawartych w Raporcie Intrum EPR 2024 wynika, że 38% firm brakuje skutecznego rozwiązania w zarządzaniu wierzytelnościami, dlatego nieściągalne długi wciąż są wyzwaniem.

- Długi, których przedsiębiorstwa nie są w stanie odzyskać, mogą poważnie pogorszyć kondycję finansową firmy. Kiedy klienci nie płacą, nie tylko wpływa to na stabilność i możliwość regulowania zobowiązań, ale także wiąże zasoby w daremnych wysiłkach windykacyjnych. Dla wielu polskich przedsiębiorstw oznacza to, że pomimo dołożenia wszelkich starań, znaczna część przychodów nie trafia do ich kieszeni. Dane Intrum pokazują, że w ciągu ostatniego roku tzw. złe długi nadal utrudniały strategiczne inicjatywy rozwojowe. Około 12 proc. przedsiębiorstw stwierdziło, że nieściągalne należności miały znaczący wpływ na ich zdolność do inwestowania w strategiczny rozwój. Kolejne 25 proc. również widzi ten wpływ, ale ocenia go jako mniej istotny – zwraca uwagę ekspertka Intrum.

Wiele firm zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest doskonalenie swoich praktyk windykacyjnych. Do najważniejszych obszarów wymagających poprawy, wskazywanych w badaniu należą większy nacisk na wcześniejsze spłaty zaległości, lepsze wykorzystanie ratingów kredytowych oraz dokładniejsza ocena ryzyka. Ulepszając te praktyki, firmy mogą zmniejszyć sumę nieściągalnych długów i poprawić swoją ogólną kondycję finansową.

Co więcej, dane sugerują, że 50% firm nie wie jak w pełni ocenić zdolność swoich klientów do terminowej i pełnej zapłaty. To może prowadzić do powstawania nieściągalnych długów, ponieważ firmy udzielają kredytów klientom, którzy mogą nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Cyfryzacja i partnerstwo

Odpowiadając na ciągłe wyzwania związane z należnościami cyfryzacja procesów płatniczych stała się kluczowym celem dla wielu firm, które dążą do usprawnienia swoich operacji i poprawy wydajności. Inwestując w nowe technologie (w szczególności AI), firmy mogą zautomatyzować różne aspekty zarządzania należnościami, od fakturowania po śledzenie i windykację płatności. Zautomatyzowane systemy mogą wysyłać klientom przypomnienia w odpowiednim czasie, oznaczać zaległe płatności i zapewniać wgląd w przepływy pieniężne w czasie rzeczywistym, zmniejszając w ten sposób wymagany wysiłek ręczny i minimalizując błędy.

- Dane wskazują, że 25% firm planuje zainwestować w nowe technologie w celu zarządzania ryzykiem kredytowym i poprawy praktyk płatniczych w 2024 r. Jest to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednimi latami. Oczekuje się, że ta inwestycja zwiększy zdolność przedsiębiorstw do skuteczniejszego zarządzania należnościami, prowadząc do poprawy przepływów pieniężnych i zmniejszenia liczby nieściągalnych długów. Partnerstwa strategiczne odgrywają również kluczową rolę w zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Współpracując z firmami windykacyjnymi i instytucjami finansowymi, firmy mogą wykorzystać zewnętrzną wiedzę i zasoby do skuteczniejszego odzyskiwania zaległych płatności. Raport EPR 2024 pokazuje, że w bieżącym roku 30% badanych polskich firm podjęło współpracę z firmami windykacyjnymi, co odzwierciedla większy popyt na specjalistyczne usługi w zakresie zarządzania tym obszarem – podkreśla Małgorzata Krzesińska, ekspertka Intrum.

Obecny stan należności w Polsce stawia przed przedsiębiorcami liczne wyzwania. Podczas gdy znaczne kwoty niespłaconych należności nadal wpływają na płynność finansową firm, ulepszenia w procesach płatniczych oraz ich cyfryzacja i partnerstwa strategiczne z wyspecjalizowanymi podmiotami oferują obiecujące rozwiązania. Ostatecznie, zajęcie się stanem płatności w Polsce wymaga wieloaspektowego podejścia łączącego efektywne zarządzanie wierzytelnościami, innowacje technologiczne i wsparcie ekspertów. Koncentrując się na tych obszarach, firmy mogą uwolnić swój potencjał i skupić się na swoich głównych celach, zwiększeniu sprzedaży i budowaniu wartości dla swoich właścicieli.

Artykuł reklamowy