rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Implementacja przepisów zawartych w Rozporządzeniu CPC i Dyrektywie ECN+ będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w zakresie dostosowania wewnętrznych przepisów firm do nowych wytycznych. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie również rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK i warto, aby przedsiębiorcy dokładnie poznali nowe regulacje w tym zakresie.

Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Implementacja przepisów zawartych w Rozporządzeniu CPC i Dyrektywie ECN+ będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w zakresie dostosowania wewnętrznych przepisów firm do nowych wytycznych. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie również rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK i warto, aby przedsiębiorcy dokładnie poznali nowe regulacje w tym zakresie.

Odpowiedzi na wiele pytań o ochronę konkurencji i konsumentów zostaną udzielone podczas warsztatów Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych, które odbędą się w dniach 20-21.06.2023r. w systemie online.

Poruszane tematy obejmują także zagadnienia dotyczące zmian wprowadzanych w celu poprawy ochrony konsumentów przed pojawiającymi się nieuczciwymi praktykami ze strony, zwłaszcza bardzo rozbudowanych, Grup Kapitałowych.

Dyrektywa ECN+ i Rozporządzenie CPC, czyli wzrost ochrony konsumenta i konkurencji

Wprowadzenie Rozporządzenia CPC ma na celu poprawienie bezpieczeństwa konsumentów  oraz ulepszenie ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Zmiany dotyczą wszystkich podmiotów w całej gospodarce, jednak szczególny nacisk położony jest na działalność w świecie cyfrowym. Rozwój nowoczesnej technologii i intensyfikacja działalności w internecie spowodowały konieczność wdrożenia nowych przepisów i dostosowania ich do zjawisk pojawiających się w wirtualnej rzeczywistości. Obszar związany z ochroną konkurencji i konsumentów wymaga wprowadzenia narzędzi, które zdołają odpowiednio kontrolować i wychwytywać zagrożenia w podmiotach działających na terenie Polski oraz całej UE.      

Implementacja Dyrektywy ECN+ wiąże się ze zmianami dotyczącymi uprawnień Prezesa UOKiK oraz działalnością samego urzędu. Modyfikacji mają ulec między innymi system nakładania kar, zasady związane z tajemnicą radcowską i adwokacką oraz zwiększenie skuteczności organów ochrony konsumenta i konkurencji w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do wykrycia naruszeń.  

Rozszerzenie uprawnień UOKiK związanych z instytucją przeszukań 

Wprowadzanie nowych przepisów budzi niepokój wśród przedsiębiorców. Jednym z tematów, które są szeroko dyskutowane, jest kwestia zwiększenia uprawnień w zakresie przeszukań w sprawach prowadzonych przez UOKiK. Do tej pory przeszukania mogły być przeprowadzane tylko w sprawach antymonopolowych. Zgodnie ze zmienioną ustawą, będzie można ich dokonywać również w przypadku spraw dotyczących ochrony konsumentów. W myśl nowych przepisów rozszerzone kompetencje mają pomóc Prezesowi UOKiK zwiększyć wykrywalność naruszeń prawa, poprzez pozyskiwanie na przykład informacji dotyczących kont bankowych, przepływów środków pieniężnych i potwierdzenia tożsamości właściciela stron internetowych. Dzięki uzyskanym uprawnieniom kontrolerzy będą mieli możliwość wykrycia faktycznych powiązań między spółkami i dotarcia do podmiotu odpowiedzialnego za złamanie prawa.

Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy aktywnie działają w środowisku cyfrowym i sztucznej inteligencji, obawiają się nadmiernej ingerencji w wewnętrzne dane, co z kolei może skutkować spadkiem ich konkurencyjności i utraty zaufania ze strony potencjalnych klientów. Wydaje się jednak, że wciąż ujawniane afery związane z oszustwami internetowymi będą prowadzić do nasilenia kontroli i kolejnych prób zaostrzania przepisów dla firm z wirtualnego świata.                                                    

Zwiększenie skuteczności procedury Leniency

Leniency, czyli program łagodzenia kar, ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do ujawnienia procedur naruszających obowiązujące prawo. UOKiK przyjmuje zgłoszenia między innymi od przedsiębiorców, którzy uczestniczą w nielegalnym porozumieniu lub biorą udział w zmowie dotyczącej podziału rynku.

Skruszony przedsiębiorca może liczyć na brak kary lub jej złagodzenie. Program Leniency dotyczy przedsiębiorców, którzy jako pierwsi zgłosili niedozwolone praktyki i zgodzili się na pełną współpracę z organem antymonopolowym w zakresie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia. Zgodnie z Dyrektywą ECN+ ochroną objęci są przedsiębiorcy bez względu na to w którym państwie Unii Europejskiej przebywają i prowadzą działalność. Zmiany wprowadzone Dyrektywą dotyczą między innymi obowiązku zaprzestania udziału w niedozwolonym porozumieniu bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Ze względu na dobro rozpoczętego postępowania, przedsiębiorca będzie mógł dalej prowadzić poprzednią działalność. Ustawodawca liczy, że dzięki temu zapobiegnie niszczeniu dokumentów i dowodów przez innych uczestników porozumienia. Tak jak do tej pory, duże znaczenia przy ewentualnym zmniejszeniu kary będzie miała proaktywna postawa przedsiębiorcy, nastawiona na pomoc i współpracę z organami antymonopolowymi.                 

Czy zmiany w procedurze leniency wpłyną w Polsce na liczbę wykrywania nieuczciwych zmów, czy raczej możliwości UOKiK zostały już w tym zakresie wyczerpane?

Ujednolicenie zasad obowiązywania programów łagodzenia kar w UE i poszczególnych państwach członkowskich UE ma zwiększyć wykrywalności karteli transgranicznych, które ograniczają konkurencję w kilku państwach.

Decydując o złożeniu wniosku leniency do Prezesa UOKiK, przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę dotychczasową politykę karania Prezesa UOKiK oraz ryzyko prywatnego dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa konkurencji. - Marcin Alberski, Senior Associate w praktyce prawa konkurencji oraz Tech & Comms, Kancelaria Bird & Bird.

Jakie zmiany wprowadziła Dyrektywa Omnibus?    

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zwana powszechnie Dyrektywą Omnibus, wprowadziła szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorstw działających, zarówno stacjonarnie, jak i internetowo. Zadaniem nowych przepisów jest dalsza ochrona konsumentów przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami stosowanymi przez sprzedawców. Jedną z najbardziej widocznych modyfikacji jest obowiązek umieszczania przy cenach promocyjnych, również najniższej ceny z ostatnich trzydziestu dni. Dla sklepów online znaczącą zmianą są przepisy wymuszające ujawnianie źródła z którego pochodzi opinia o produkcie, a dla platform handlowych ujawnienie głównych parametrów wpływających na miejsce danego przedmiotu lub usługi w wyszukiwarce. Odpowiednie organy już rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę kontrolę stron internetowych. W najbliższym czasie można spodziewać się nakładania kar, które zostały określone kwotowo lub będą zależeć od rocznego obrotu wypracowanego przez przedsiębiorstwo.

Artykuł reklamowy

Artykuł został dodany przez firmę

MM Conferences S.A.

MM Conferences S.A., to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce, który rokrocznie przygotowuje niemal kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.