Artykuł Dodaj artykuł

Zmiany regulacyjne w obszarze zarządzania produktami inwestycyjnymi

Nowe wymogi w zakresie zarządzania produktowego w instytucjach finansowych to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę skalę zmian i potrzebę dostosowania procesów biznesowych do nowych regulacji.

Zmiany regulacyjne w obszarze zarządzania produktami inwestycyjnymi

Nowe wymogi w zakresie zarządzania produktowego w instytucjach finansowych to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę skalę zmian i potrzebę dostosowania procesów biznesowych do nowych regulacji.

Nadchodzące zmiany prawne dla TFI, banków i domów maklerskich

Światło dzienne ujrzał nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który uwzględnia szereg modyfikacji istniejących już przepisów.

W ramach projektu ustawy przewiduje się nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych, aktów prawnych obejmujących swoim zakresem nadzór nad rynkami finansowymi, a także ujednolicenie regulacji i zapisów prawnych w prawem europejskim. To ogromne wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków i domów maklerskich, które w jednym czasie muszą uporać się z tak dużymi zmianami prawnymi. Dodatkowe zmiany w zakresie dyrektywy AML VI, a także analizy adekwatności i odpowiedzialności to kolejne wyzwania.

Najważniejsze zmiany dla branży funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie  niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, branża funduszy inwestycyjnych i dystrybutorzy, muszą zapoznać się z kluczowymi modyfikacjami, a wśród nich:

  • Nowe zasady dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym „usługa dystrybucji”.
  • Plan przekształcenia FIZ w FIO/SFIO.
  • Zmiany dotyczące rozliczeń TFI z dystrybutorami jednostek uczestnictwa FIO/SFIO.

Wyzwania związane z badaniem preferencji klienta

Istotne jest, by proces badania preferencji klientów był ściśle powiązany z procesem zarządzania produktem, co zapewni pełną zgodność z nowymi przepisami.

Firmy inwestycyjne są zobowiązane do pozyskiwania od klientów informacji  w zakresie ich preferencji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Portfolio instrumentów finansowych z zakresu zrównoważonego rozwoju musi być stale poszerzane, by wychodzić naprzeciw potrzebom klientom. Należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi Rozporządzeń i Dyrektyw Komisji UE, by prawidłowo realizować usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem.

Zagadnienia omawiane podczas wydarzenia Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG
Warsztaty z zakresu zarządzania produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych to doskonała propozycja dla przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, czy domów maklerskich. Podczas wydarzenia prelegenci omówią kwestie związane z:

  • Zarządzaniem produktami inwestycyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zrównoważonego rozwoju
  • Analizą adekwatności i odpowiedzialności
  • Zasadami rozliczeń Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych z dystrybutorami oraz planowanymi w tym zakresie zmianami
  • Wzmocnieniem kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego
  • Wymogami dyrektywy AML VI

Zapraszamy do zapoznania się z pełną agendą dwudniowego wydarzenia, podczas którego Eksperci kompleksową omówią m.in. wyżej wymienione zagadnienia.

Artykuł reklamowy

Artykuł został dodany przez firmę

MM Conferences S.A.

MM Conferences S.A., to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce, który rokrocznie przygotowuje niemal kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.