Artykuł Dodaj artykuł

Ulgi i dofinansowania wciąż w cenie. Jak oszczędzić, prowadząc firmę?

Wydatki na oprogramowanie dla firm stale rosną. Analitycy Gartnera twierdzą, że w 2022 roku światowe nakłady na IT zwiększą się o 4 proc. wobec 2021 r. i wyniosą, bagatela, 4,43 biliona dolarów! Wysoka inflacja ma znaczący wpływ na rosnące koszty oprogramowania i usług informatycznych.

Wydatki na oprogramowanie dla firm stale rosną. Analitycy Gartnera twierdzą, że w 2022 roku światowe nakłady na IT zwiększą się o 4 proc. wobec 2021 r. i wyniosą, bagatela, 4,43 biliona dolarów! Wysoka inflacja ma znaczący wpływ na rosnące koszty oprogramowania i usług informatycznych. Cyfryzacja nie pozwala jednak na cięcie kosztów związanych z inwestycjami na innowacje technologiczne. Ulgi i dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw mogą okazać się rozwiązaniem na amortyzację takich wydatków.

Dofinansowania unijne na pomoc przedsiębiorcom

Jednym z dobrych sposobów zmniejszenia wydatków na informatyzację i cyfryzację firmy może być skorzystanie z dostępnych programów unijnych. Dzięki Funduszom Europejskim współcześni przedsiębiorcy mają szansę sfinansować zakup niezbędnych programów i rozwiązań chmurowych ze środków UE. Takie dotacje często wykorzystywane są na rozwój e-handlu i budowę lub rozbudowę e-platform internetowych. Środki unijne można również przeznaczyć na zakup niezbędnych aplikacji (np. programów księgowych czy systemów CRM) oraz całej infrastruktury sprzętowej. Aktualne projekty unijne firmy sprawdzą w wyszukiwarce dotacji dostępnej na oficjalnej platformie internetowej Funduszy Europejskich.

- Przedsiębiorcy, którzy poszukują dodatkowego wsparcia na rozwój swojego przedsiębiorstwa, muszą mieć na względzie to, że tylko część z dostępnych programów unijnych ma formę bezzwrotnych dotacji. Wiele z oferowanych przez Fundusze Europejskie rozwiązań to wsparcie pozadotacyjne w postaci nisko oprocentowanej pożyczki – mówi Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy

Kolejną z opcji na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój swojej działalności jest skorzystanie z zasobów Powiatowych Urzędów Pracy. Pomoc finansowa dla przedsiębiorców na zakup sprzętu i oprogramowania dla nowo zatrudnionej osoby może wynieść maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku będzie to niemal 33 tysiące złotych. W przypadku przedsiębiorców decydujących się na przyjęcie do pracy osoby z niepełnosprawnością refundacją zajmuje się PFRON. Taka dotacja może wynieść wówczas nawet 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Warunkiem udzielenia bezzwrotnego dofinansowania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przedsiębiorca co prawda ponosi początkowy koszt wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy dla nowego pracownika, ale Urząd zwraca zainwestowane środki. Aby dotacja była bezzwrotna, okres zatrudnienia musi wynosić pełne 24 miesiące. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem dwóch lat przedsiębiorca będzie zmuszony zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami.

Dotację z Powiatowego Urzędu Pracy można przeznaczyć na przykład na sprzęt: komputer, drukarkę, oprogramowanie niezbędne do wykonywania pracy itp. W świetle rosnących kosztów programów chmurowych i urządzeń IT może okazać się to atrakcyjnym sposobem na amortyzację kosztów rozwijającej się firmy.

Gdzie szukać wsparcia?

Przedsiębiorcy chcą się rozwijać, ale często nie mogą inwestować własnych środków w planowane inwestycje. Regionalne Programy Operacyjne i Programy Operacyjne IR (Inteligentny Rozwój) to specjalne projekty, których założeniem jest finansowanie zakupu oprogramowania, sprzętu i innych innowacji technologicznych.

- Gartner szacuje, że globalne inwestycje na rozwiązania chmurowe w 2023 roku mogą przekroczyć nawet 590 mld USD. Dzięki programom unijnym i dotacjom rządowym przedsiębiorcom może być łatwiej inwestować w innowacje technologiczne i niezbędne oprogramowanie – wyjaśnia Krzysztof Wojtas z SaldeoSMART.

Właściciele firm mogą również poszukiwać wsparcia w PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), która oferuje także fachowe wsparcie doradcze w załatwianiu spraw formalnych związanych z projektami Funduszy Europejskich i Norweskich. W ubiegłym roku dzięki wsparciu PARP polskie firmy zawarły ponad  2,2 tys. umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2,8 mld złotych.

Na dofinansowania w Polsce mogą liczyć zarówno funkcjonujące już na rynku firmy, jak również startupy i osoby planujące założyć swoją pierwszą firmę. W dobie inflacji i podwyżek dodatkowe wsparcie ze strony polskiego rządu lub funduszy unijnych może być jednym ze strategicznych kroków prowadzących do utrzymania się na rynku.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.