rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Co to jest preferencja IP BOX i kto może z niej skorzystać?

IP BOX to wprowadzona 1 stycznia 2019 roku, do polskiego systemu podatkowego, preferencja podatkowa mająca na celu wsparcie rozwoju innowacyjności gospodarki.

IP BOX to wprowadzona 1 stycznia 2019 roku, do polskiego systemu podatkowego, preferencja podatkowa mająca na celu wsparcie rozwoju innowacyjności gospodarki. Jest częścią rządowych działań określanych jako Innovation Box, w skład których wchodzi także ulga B+R oraz polskie strefy inwestycji.

preferencja IP BOX

Jakie są różnice między ulgą B+R a preferencją IP BOX?

Ulga B+R jest ulgą kosztową, bo pozwala na ponowne odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej. Natomiast preferencja IP Box jest ulgą przychodową, gdyż umożliwia obniżyć podatek od kwalifikowanego dochodu osiągniętego od kwalifikowanego IP do zaledwie 5%. Oba rozwiązania są elementami jednego systemu i można z nich korzystać jednocześnie, lub jedna po drugiej.

Głównym celem ulgi B+R jest wzrost nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo - rozwojową. Mogą one być prowadzone we własnym zakresie lub poprzez zakup efektów prac badawczych od instytucji naukowych. Takie preferencje podatkowe mają poprawić współpracę pomiędzy sferą naukową i biznesową.

Kiedy skorzystać z IP BOX, a kiedy z ulgi B+R?

Generalnie na początkowym okresie projektowania i tworzenia oprogramowania ponosimy większe koszty związane z pracami rozwojowymi. To bardzo dobry moment na skorzystanie z ulgi B+R. W momencie, gdy zaczynamy wprowadzać program lub aplikację na rynek i zaczynamy na niej zarabiać, jest to dobry moment, aby skorzystać z preferencji IP BOX.
Oczywiście tego typu ulgi nie są niczym nowym na świecie. Podobne przepisy, które wspierają rozwój innowacyjności, stosowane były już w wielu różnych krajach, np. Holandii, Włoszech, Izraelu, Cyprze czy Francji, Słowacji oraz na Węgrzech.

Dotychczasowe badania wykazały, że firmy częściej korzystają z ulgi B+R niż z IP BOX. Warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre kraje nie korzystają z tego typu udogodnień podatkowych. Należy do nich chociażby Wielka Brytania. Często wynika to z kwestii przynależności do organizacji międzynarodowych, które definiują krajom członkowskim pewne normy podatkowe. Innymi słowy, kraje członkowskie różnych organizacji międzynarodowych zobowiązane są umowami do niestosowania preferencyjnych warunków podatkowych, które mogą dawać przewagę konkurencyjną jednym krajom nad innymi.

W jaki sposób projektanci i wykonawcy oprogramowania mogą korzystać z IP BOX?

IP BOX obejmuje dochody kwalifikowane uzyskiwane z zamkniętego zestawienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

  • patentu,
  • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
  • dodatkowego prawa ochronnego (ang. Supplementary Protection Certificate – SPC),
  • prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
  • prawa ochronnego na wzór użytkowy,
  • wyłącznego prawa ochronnego nowych odmian roślin,
  • autorskiego prawa do programu komputerowego,

które zostały wytworzone z działalności badawczo-rozwojowej lub z prac rozwojowo-badawczych kupionych od innych podmiotów, na które samodzielnie uzyskano ochronę.

Wynika z tego, że skorzystać z preferencyjnego opodatkowania można tylko w określonych powyżej przypadkach.

To, co jest wspólne dla wymienionych przypadków to prawa, których istnieje konieczność zarejestrowania w europejskim lub polskim urzędzie patentowej, aby uzyskać ochronę prawną. Nie ma pośród nich praw do znaków towarowych.

Rejestracja w urzędach patentowych nie obejmuje tylko oprogramowania, które co do zasady nie podlega opatentowaniu lub rejestracji.
Polskie prawodawstwo nie posiada jednoznacznej definicji programu komputerowego. Wynika to z kwestii złożoności technologicznej oprogramowania czy też programów komputerowych, które ciężko spiąć w jednoznaczną definicję.

W związku z tym, że prawo do oprogramowania nie podlega rejestracji i nie ma konkretnej definicji programu komputerowego to skorzystanie z ulgi IP BOX wymaga ustalenia czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia na pewno z prawem do oprogramowania komputerowego podlegającego ochronie prawem autorskim.

Więcej informacji na temat IP BOX znajdziesz na stronie https://wachowskilaw.com/uslugi/ip-box/

Dla kogo IP BOX?

Doradztwo prawne przy wdrażaniu IP BOX jest usługą dla firm potocznie nazywanych software house, które zajmują się tworzeniem aplikacji i oprogramowania dla innych przedsiębiorstw lub takich, które rozwijają własne narzędzia i aplikacje, w tym chmurowe.

IP BOX to również usługa dla programistów, którzy wykonują zlecenia i projekty na zasadzie współpracy B2B. Preferencja podatkowa IP BOX została wprowadzona zarówno do ustawy o CIT jak i PIT. To oznacza, że mogą z niej skorzystać zarówno spółki z o.o., S.A., ale również osobowe: spółki jawne i komandytowe. Deklarację podatkową z naliczoną preferencję IP BOX za rok poprzedni, należy zgłosić do 30 kwietnia każdego kolejnego roku podatkowego. Możliwe jest również dokonanie korekty rozliczenia z uwzględnieniem IP BOX za lata ubiegłe, poczynając od 2019 r.

Co sprawdzamy dla klienta?

Przede wszystkim koncentrujemy się na weryfikacji tego czy świadczona usługa lub wytwarzane oprogramowanie można uznać za tzw. kwalifikowane IP, czyli w naszym przypadku program komputerowy. Bardzo ważne jest, aby wytwarzane programy lub aplikacje poprzedzone były pracami B+R. Wspieramy również w przeprowadzeniu podatkowej ewidencji ulgi IP BOX. Sporządzamy także indywidualną interpretację podatkową w zakresie IP BOX. Umożliwia ona otrzymanie urzędowego potwierdzenia o możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Pomagamy również w sporządzeniu rozliczenia rocznego IP BOX PIT i CIT.

Korzyści jakie otrzymuje klient usługi IP BOX

Główną korzyścią jest oczywiście to, że software house lub programista będzie mógł skorzystać w preferencyjnego, niższego opodatkowania swoich przychodów z tworzonego programy czy aplikacji za poprzedni rok podatkowy, obniżonego nawet o 75%. Celem usługi IP BOX jest wdrożenie rozwiązań i narzędzi umożliwiających trwałą optymalizację podatkową. Kolejnym atutem jest otrzymanie urzędowego potwierdzenia, że preferencja jest prawidłowo rozliczona.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości skontaktuj się z Kancelarią IT Wachowski, która od lat wspiera klientów w rozwiązywaniu ich problemów prawnych w branży IT. Szczegóły znajdziesz na stronie Kancelarii: wachowskilaw.com

Artykuł sponsorowany