rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Nowy Polski Ład - co musisz wiedzieć

Nowy Polski ład to ustawa o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Pakiet zmian wprowadzający nowe metody i zasady płacenia podatku w bieżącym 2021 roku i kolejnych latach. Z czym się wiążę? Jej skutki odczują wszyscy podatnicy, a jakie dotyczą Ciebie?

Nowy Polski Ład - co musisz wiedzieć

Nowy Polski ład to ustawa o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Pakiet zmian wprowadzający nowe metody i zasady płacenia podatku w bieżącym 2021 roku i kolejnych latach. Z czym się wiążę? Jej skutki odczują wszyscy podatnicy, a jakie dotyczą Ciebie?

Polski ład - główne zmiany w podatku dochodowym

Ogłoszone w ramach polskiego ładu zmiany dotyczą głównie przedsiębiorców prowadzących firmy z sektora MŚP. Proponowany przez rząd pakiet zmian w ustawach podatkowych to podatkowa rewolucja, jakiej nie było od lat. Główne zmiany dotyczą wysokości płaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które do tej pory mogło być w znacznej części odliczone od podatku. Jakie zmiany czekają podatników już w 2022 roku?

Zmiany korzystne

  • zwiększenie ilość ulg podatkowych
  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku
  • zwiększeniu zakresu stosowania ryczałtu podatkowego

Zmiany niekorzystne

  • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Kogo i jak dotkną przygotowane przez Ministerstwo Finansów zmiany?

Największe kontrowersje w zmianach rozliczania podatku dochodowego budzi brak możliwości odliczania składki zdrowotnej. Do tej pory jej wysokość była stała. W 2021 roku wynosiła 381,81 zł a przy zmianie wysokość przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 4500,00 zł w 2022 roku, wyniosłaby przypuszczalnie ok. 400 zł. Jednak Nowy Polski Ład zakłada, iż jej wysokość uzależniona będzie od osiąganych dochodów. Dla kogoś, kto w 2022 osiąga miesięczny dochód na poziomie 4500 zł jej wysokość byłaby zatem wyższa.

Nowa składka zdrowotna 2022

Wysokość nowej składki zdrowotnej uzależniona ma być od sposobu rozliczania podatku. Co więcej nowa składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego, tak jak miało to miejsce do tej pory. Niezależnie od sposobu rozliczania podatku przez przedsiębiorców, żaden z nich nie będzie mógł tego zrobić. Warto zatem wiedzieć, jak będzie się ona kształtować dla poszczególnych grup.

Dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo

Osoby rozliczające podatek w sposób liniowy zapłacą 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia). Czyli nie mniej niż 270 zł. Warto dodać, że pierwotnie propozycja zakładała również 9%. Dopiero po konsultacjach społecznych w sprawie polskiego ładu została obniżona do 4,9%.

Dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych

Z kolei Ci rozliczający się wg skali zapłacą już 9% od dochodu.

Dla ryczałtowców - płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeszcze inaczej wygląda sprawa u osób na ryczałcie, dla których składka 9% liczona jest od przychodu, nie mniejszego jednak niż wynagrodzenie minimalne (3000zł).

Karta podatkowa i osoby korzystające z ulg

Osoby rozliczające się według karty podatkowej w 2021 oraz korzystające z ulg na składki ZUS zapłacą jak do tej pory. Czyli składka będzie ustalana od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Osoby zatrudnione

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy zlecenie, zapłacą składkę zdrowotną tak jak do tej pory, czyli 9% od podstawy jej ustalenia.

Niejasności związane z polskim ładem

Wzbudzająca duże kontrowersje ustawa dotycząca zmian podatkowych od 2022 roku wywołała społeczną burzę. Wielu podatników martwi się, że nowe zasady znacznie zwiększa koszty prowadzenia ich działalności. Przedsiębiorcy obawiają się, że nowe rozwiązania zaproponowane przez rząd zwiększą działalność szarej strefy bo osoby będą chciały większych kosztów. Dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami, jakich dotyczy nowy Ład

Artykuł sponsorowany