Artykuł Dodaj artykuł

Komentarz ekspercki dotyczący zmian w e-fakturach

Wczoraj zatwierdzony został projekt zmian do ustawy o VAT, a tym samym oznacza to, że od 2023 roku w Polsce będzie obowiązywał Krajowy System e-Faktur (KSeF). Wchodzimy w erę dokumentów elektronicznych, co zmieni życie przedsiębiorców.

Wczoraj zatwierdzony został projekt zmian do ustawy o VAT, a tym samym oznacza to, że od 2023 roku w Polsce będzie obowiązywał Krajowy System e-Faktur (KSeF). Wchodzimy w erę dokumentów elektronicznych, co zmieni życie przedsiębiorców.

Ze swojej strony bardzo pozytywnie oceniam zmiany, które pomogą firmom w obszarze płynności finansowej. Nowy system przyspieszy zwrot VAT o 20 dni, z 60 na 40. Niestety korzyść ta dotyczy tylko niewielkiej grupy firm.

Natomiast wszyscy skorzystają z uproszczenia w zakresie obiegu dokumentów, ponieważ faktura wgrana do bazy danych MF nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania duplikatów, skończy się też przymus płacenia przez 6 lat za archiwum dokumentacji papierowej. Zniknie konieczność wysyłania plików JPK FA. Ten punkt oceniam jako mało znaczący, ponieważ wymóg ten nie był obligatoryjny i nie wszyscy byli do tego zobowiązani.

Ważną zaletą jest fakt, że korzystający z e-faktur będą mieli pewność, że dokument trafi do kontrahenta, dzięki czemu łatwiej będzie dochodzić terminowych płatności. Bardzo ważnym ułatwieniem będzie uproszczony obieg dokumentów i możliwość automatycznego ich pobierania z bazy ministerstwa. Ta informacja jest szczególnie ważna dla księgowych, ponieważ zakończy się era ręcznego wprowadzania dokumentów. Utrudnieniem, jakie widzę, jest konieczność korekty dokumentów wystawionych przez pomyłkę człowieka, natomiast jest to również zaleta, ponieważ faktury będą wystawiane z większą uważnością i starannością. Podsumowując za i przeciw najważniejszy jest fakt, że wszystkie nasze dochody będą widziane w czasie rzeczywistym, więc transparentność obrotu gospodarczego znacznie wzrośnie.

Artykuł został dodany przez firmę