Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo rozliczeniowym w branży energetycznej i ciepłowniczej. Szkolenie "Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych”, odbędzie się 20 sierpnia 2020 w Warszawie. Dedykowane jest zarówno działom księgowym, jak i służbie technicznej. Szkolenie w całości poprowadzi Pan Witold Bojanowski, współautor projektu standardu KSR nr 11, konsultant w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Szkolenie: Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo rozliczeniowym w branży energetycznej i ciepłowniczej. Szkolenie "Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych”, odbędzie się 20 sierpnia 2020 w Warszawie. Dedykowane jest zarówno działom księgowym, jak i służbie technicznej. Szkolenie  w całości poprowadzi Pan Witold Bojanowski, współautor projektu standardu KSR nr 11, konsultant w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

 • Definicja środka trwałego w świetle: Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, prawa podatkowego oraz akty prawne uzupełniające w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania.
 • Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie: budynków, pojazdów, Majątku sieciowego – sieci ciepłownicze i energetyczne.
 • Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje W TYM: Remonty typowe, planowe, awaryjne, finansowane ze środków inwestycyjnych, Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji.
  a) Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych: rozbudowa (w tym nadbudowa), przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja.
  b) Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  c) Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach).
  d) Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych.
 • Miary wartości użytkowej: okres ekonomicznej użyteczności, jakość produktów, koszty eksploatacji, wydajność, wpływ na środowisko, BHP.
 • Amortyzacja: odpisy jednorazowe, rozłożone w czasie.
  a) Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie.
  b) Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji.
  c) Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych.
  d) Wstrzymanie amortyzacji.
 • Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.
  a) Zasady wydzielania części peryferyjnych na wybranych przykładach.
  b) Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych.
  c) Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
  d) Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
  e) Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej.
  f) Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.
 • Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników działów księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, komunalnych i z branży energetycznej;
 • właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm ciepłowniczych;
 • audytorów i business controllerów;
 • pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju;
 • menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach z branży energetyczne;
 • specjalistów departamentów technicznych i eksploatacyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-srodki-trwale-w-praktyce-przedsiebiorstw-energetycznych-cieplowniczych.html?start=1

Podobne artykuły