rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo rozliczeniowym w branży energetycznej i ciepłowniczej. Szkolenie "Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych”, odbędzie się 20 sierpnia 2020 w Warszawie. Dedykowane jest zarówno działom księgowym, jak i służbie technicznej. Szkolenie w całości poprowadzi Pan Witold Bojanowski, współautor projektu standardu KSR nr 11, konsultant w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Szkolenie: Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo rozliczeniowym w branży energetycznej i ciepłowniczej. Szkolenie "Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych”, odbędzie się 20 sierpnia 2020 w Warszawie. Dedykowane jest zarówno działom księgowym, jak i służbie technicznej. Szkolenie  w całości poprowadzi Pan Witold Bojanowski, współautor projektu standardu KSR nr 11, konsultant w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

 • Definicja środka trwałego w świetle: Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, prawa podatkowego oraz akty prawne uzupełniające w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania.
 • Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie: budynków, pojazdów, Majątku sieciowego – sieci ciepłownicze i energetyczne.
 • Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje W TYM: Remonty typowe, planowe, awaryjne, finansowane ze środków inwestycyjnych, Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji.
  a) Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych: rozbudowa (w tym nadbudowa), przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja.
  b) Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  c) Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach).
  d) Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych.
 • Miary wartości użytkowej: okres ekonomicznej użyteczności, jakość produktów, koszty eksploatacji, wydajność, wpływ na środowisko, BHP.
 • Amortyzacja: odpisy jednorazowe, rozłożone w czasie.
  a) Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie.
  b) Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji.
  c) Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych.
  d) Wstrzymanie amortyzacji.
 • Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.
  a) Zasady wydzielania części peryferyjnych na wybranych przykładach.
  b) Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych.
  c) Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
  d) Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
  e) Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej.
  f) Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.
 • Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników działów księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, komunalnych i z branży energetycznej;
 • właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm ciepłowniczych;
 • audytorów i business controllerów;
 • pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju;
 • menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach z branży energetyczne;
 • specjalistów departamentów technicznych i eksploatacyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-srodki-trwale-w-praktyce-przedsiebiorstw-energetycznych-cieplowniczych.html?start=1