Artykuł Dodaj artykuł

Prawo podatkowe - co warto o nim wiedzieć?

08-10-2019, 02:00

Prawo jest systemem norm prawnych. Powstały one w związku z istnieniem oraz funkcjonowaniem państwa. Natomiast czym jest prawo podatkowe? Odpowiadamy w tym artykule. Zapraszamy do lektury!

Prawo podatkowe - co to jest?

Prawo podatkowe jest ogółem przepisów, które regulują zasady powstawania, ustalania oraz wygaszania podatkowych zobowiązań.

Prawo podatkowe - co warto o nim wiedzieć?
Oprócz tego reguluje obowiązki płatników czy podatników. Prawo podatki i wszelkie związane z nim zagadnienia definiuje bardzo szczegółowo. Prawo to mówi także o aktualnych procedurach, jakie muszą być przestrzegane przez podatkowe organy oraz strony podczas postępowania podatkowego oraz innych czynności prowadzących do określenia odpowiedniej wysokości zobowiązania podatkowego oraz efektywnego poboru podatku.

Prawo podatkowe to jedna z podgałęzi prawa finansowego. Niektórzy przedstawiciele prawa uważają tę doktrynę prawa za osobny dział.

Podatki - klasyfikacja

Podatki są klasyfikowane pod względem:

  • przedmiotu opodatkowania: przychodowe (od całej kwoty wpływów z prowadzonej działalności), dochodowe (od nadwyżki przychodów ponad kwotą ich zdobycia np. PIT, CIT), konsumpcyjne (od wydatków w formie "podatkowej" od ceny np. VAT, akcyza),
  • rodzaju stawki podatkowej: kwotowe, procentowe (progresywne i degresywne),
  • rodzaju elementu, który jest obciążony, konstrukcyjnego podatku (osobowe i rzeczowe),
  • podziału wpływów z podatków pomiędzy konkretnymi budżetami (państwowe oraz samorządowe),
  • poboru podatków oraz wymiaru, przerzucalności podatkowego świadczenia i zdolności świadczenia (pośrednie - podatek od towarów oraz usług, akcyza a także bezpośrednie - PIT i CIT).

Prawo podatkowe w Polsce

Prawo podatkowe w Polsce jest tworzone przez ustawy podatkowe. Należy do nich:

  • ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), która normuje zagadnienia podatkowych zobowiązań, informacji podatkowych, czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego,
  • ustawa materialnego podatkowego prawa, która bezpośrednio reguluje obowiązki i prawa podmiotów prawa.

Podobne artykuły