rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.



Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Jakie korzyści płyną z uczestnictwa?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, produkuje mniej lub więcej odpadów.

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, produkuje mniej lub więcej odpadów. Warto nauczyć się nimi odpowiednio gospodarować – zwłaszcza że obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Jakie korzyści płyną z uczestnictwa?

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska – jakie tematy są poruszane na spotkaniach?

W zależności od wyboru określonego modułu, uczestnik uzyska informacje potrzebne do profesjonalnego i – co ważne – zgodnego z prawem zarządzania odpadami na placu budowy. Dowie się więcej na temat aspektów środowiskowych, pozna wymogi dla podwykonawców, nauczy się organizacji magazynu do składowania odpadów. Tematyka jest obszerna i nastawiona na praktyczną naukę zagadnienia. Uczestnik szkolenia dowie się również, w jaki sposób postępować w przypadku pojawienia się nagłej awarii. Pozna również kompletne wskazówki na temat prowadzenia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Dzięki interesującej formie szkoleń w postaci warsztatów (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) wszelkie informacje będą przez niego lepiej zapamiętywane. W przypadku szkolenia Gospodarka Odpadami pojawi się również panel dyskusyjny, będący przestrzenią do zadawania pytań i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami. Podczas spotkania, dla lepszego zobrazowania tematyki, omówione zostaną również przykłady z życia wzięte. Szczegółowy program szkolenia znajdziesz na stronie https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,ochrona-srodowiska.html.

Najważniejsze korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniach o tematyce środowiskowej

Prowadzisz firmę świadczącą usługi budowlano-remontowe? Na Twoich barkach spoczywa przekazanie odpadów budowlanych do odpowiedniego zakładu utylizacyjnego? W takim razie ze szkoleń wyniesiesz szereg praktycznych informacji, które przydadzą się zarówno Tobie, jak i Twoim pracownikom. W trakcie szkoleń poznasz:

  • zakres obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej;
  • kwestie formalne dotyczące sporządzania i składania sprawozdań środowiskowych;
  • informacje dotyczące uiszczania opłat środowiskowych;
  • praktyczne umiejętności w kwestii obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska;
  • informacje dotyczące prawidłowego składowania preparatów chemicznych i materiałów niebezpiecznych;
  • informacje na temat uzyskiwania specjalnych zezwoleń na gromadzenie i transport odpadów budowlanych;
  • zarządzanie ziemią z wykopów;
  • sankcje grożące za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami.

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach o różnej tematyce?

Człowiek uczy się przez całe życie. W dobie zmieniających się przepisów prawa warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić ważnych modyfikacji i nie narazić się na wysokie sankcje. Tak jest nie tylko w przypadku ochrony środowiska, ale także platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych (platforma puesc). Szkolenie z tego zakresu znajdziesz na stronie https://www.jgt.pl/szkolenia,puesc-pec.html. Aktualizowana na bieżąco wiedza pozwoli poczuć się pewniej w prowadzonej przez siebie działalności.

Artykuł sponsorowany