Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Jakie korzyści płyną z uczestnictwa?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, produkuje mniej lub więcej odpadów.

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, produkuje mniej lub więcej odpadów. Warto nauczyć się nimi odpowiednio gospodarować – zwłaszcza że obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Jakie korzyści płyną z uczestnictwa?

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska – jakie tematy są poruszane na spotkaniach?

W zależności od wyboru określonego modułu, uczestnik uzyska informacje potrzebne do profesjonalnego i – co ważne – zgodnego z prawem zarządzania odpadami na placu budowy. Dowie się więcej na temat aspektów środowiskowych, pozna wymogi dla podwykonawców, nauczy się organizacji magazynu do składowania odpadów. Tematyka jest obszerna i nastawiona na praktyczną naukę zagadnienia. Uczestnik szkolenia dowie się również, w jaki sposób postępować w przypadku pojawienia się nagłej awarii. Pozna również kompletne wskazówki na temat prowadzenia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Dzięki interesującej formie szkoleń w postaci warsztatów (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) wszelkie informacje będą przez niego lepiej zapamiętywane. W przypadku szkolenia Gospodarka Odpadami pojawi się również panel dyskusyjny, będący przestrzenią do zadawania pytań i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami. Podczas spotkania, dla lepszego zobrazowania tematyki, omówione zostaną również przykłady z życia wzięte. Szczegółowy program szkolenia znajdziesz na stronie https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,ochrona-srodowiska.html.

Najważniejsze korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniach o tematyce środowiskowej

Prowadzisz firmę świadczącą usługi budowlano-remontowe? Na Twoich barkach spoczywa przekazanie odpadów budowlanych do odpowiedniego zakładu utylizacyjnego? W takim razie ze szkoleń wyniesiesz szereg praktycznych informacji, które przydadzą się zarówno Tobie, jak i Twoim pracownikom. W trakcie szkoleń poznasz:

  • zakres obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej;
  • kwestie formalne dotyczące sporządzania i składania sprawozdań środowiskowych;
  • informacje dotyczące uiszczania opłat środowiskowych;
  • praktyczne umiejętności w kwestii obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska;
  • informacje dotyczące prawidłowego składowania preparatów chemicznych i materiałów niebezpiecznych;
  • informacje na temat uzyskiwania specjalnych zezwoleń na gromadzenie i transport odpadów budowlanych;
  • zarządzanie ziemią z wykopów;
  • sankcje grożące za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami.

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach o różnej tematyce?

Człowiek uczy się przez całe życie. W dobie zmieniających się przepisów prawa warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić ważnych modyfikacji i nie narazić się na wysokie sankcje. Tak jest nie tylko w przypadku ochrony środowiska, ale także platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych (platforma puesc). Szkolenie z tego zakresu znajdziesz na stronie https://www.jgt.pl/szkolenia,puesc-pec.html. Aktualizowana na bieżąco wiedza pozwoli poczuć się pewniej w prowadzonej przez siebie działalności.

Artykuł sponsorowany