Artykuł Dodaj artykuł

Czy musisz płacić podatek od posiadania psa?

Podatek od posiadania psa regulowany jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku.

Podatek od posiadania psa regulowany jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku. Wynika z niej, iż obowiązek opłaty za posiadanie psa może być narzucony przez radę gminy i to ona decyduje o wysokości należności z tego tytułu w danym roku podatkowym. Wysokość kwoty podatku nie może być jednak wyższa od ustalonej w przepisach stawki maksymalnej, która w roku 2015 wynosi 121,50 zł rocznie za jednego psa.

Kto zapłaci podatek od psa?

Do zapłacenia podatku zobligowane są osoby fizyczne posiadające w swoim gospodarstwie czworonogi. Warto zaznaczyć, że muszą to być właściciele faktyczni, nie zaś tymczasowi. Podatku nie zapłacą zatem osoby, które pełnią funkcję domu tymczasowego dla zwierząt ze schroniska, a także ci, którzy podejmują się czasowej opieki nad zwierzęciem, np. w formie opieki na czas wakacji, itp. Podatek dotyczy głównie tych właścicieli, którzy dopełnili obowiązku chipowania swojego pupila, a co za tym idzie zarejestrowali go w miejskiej ewidencji. W takiej sytuacji warto pamiętać, aby w przypadku zmiany właściciela psa, zadbać tez o udokumentowanie zmiany na piśmie. Podobnie rzecz się ma w sytuacji śmierci czworonoga.

Kto nie musi płacić podatku?

Ustawodawca przewidział pewne wyjątki, jeśli chodzi o obowiązek uiszczania opłat z tytułu posiadania psa. Zwolnione są z niego pewne grupy osób, do których należą:

  • osoby niepełnosprawne (zwolnienie dotyczy jednego zwierzęcia, które pełni funkcję asystującego przy znacznym stopniu niepełnosprawności), 
  • osoby starsze powyżej 65 r.ż. (zwolnienie dotyczy jednego psa w gospodarstwie domowym),
  • rolnicy (zwolnienie dotyczy dwóch psów w obrębie gospodarstwa domowego, ograniczenia ilościowe nie dotyczą rolników płacących podatek rolny od gospodarstw rolnych).

Edyta Grubek