Artykuł Dodaj artykuł

IKE, czyli skuteczne oszczędzanie na przyszłą emeryturę

Nikt nie ma wpływu na swoje składki w ZUS lub Otwartym Funduszu Emerytalnym. Dlatego dobrym pomysłem może być skorzystanie z dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, nad którym można sprawować pełną kontrolę. Zabezpieczeniem tym jest Indywidualne Konto Emerytalne w III filarze.

Nikt nie ma wpływu na swoje składki w ZUS lub Otwartym Funduszu Emerytalnym. Dlatego dobrym pomysłem może być skorzystanie z dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, nad którym można sprawować pełną kontrolę. Zabezpieczeniem tym jest Indywidualne Konto Emerytalne w III filarze.

W zależności od tego, który podmiot zostanie wybrany do gromadzenia środków na dodatkową emeryturę, oszczędzanie może polegać na inwestowaniu w papiery wartościowe, w jednostki ubezpieczeniowe funduszy kapitałowych lub w jednostki funduszy inwestycyjnych. Oszczędzanie takie może również polegać na gromadzeniu środków na rachunku bankowym czy w ramach dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Jeśli ktoś już zdecyduje się na gromadzenie środków na IKE, nie jest w żaden sposób zobligowany do tego, by dokonywać regularnych wpłat. Może wpłacać dowolne raty, pamiętając jedynie o tym, by nie przekroczyć limitu wpłat obowiązującego w danym roku. Zgodnie z ustawą, górny limit, czyli całkowite wpłaty na IKE w danym roku kalendarzowym, nie mogą przekroczyć 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którego prognozy ogłoszono na dany rok. Natomiast jeśli chodzi o minimalne kwoty wpłat, to zależne są one od instytucji finansowych, które je zbierają.

Jedną z zachęt, która ma zmobilizować oszczędzania na przyszłą, dodatkową emeryturę jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Jednak warunkiem skorzystania z tego przywileju, jest wycofanie pieniędzy dopiero po ukończeniu 60 roku życia i nabyciu praw do emerytury. Wyjątek stanowią osoby, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, jednak nie wcześniej niż przed ukończeniem 55. roku życia. Jedną z instytucji, w której można gromadzić środki na przyszłą emeryturę (www.ideabank.pl/emerytura) jest Idea Bank, w którym można założyć indywidualne konto emerytalne TAX FREE III.

Największą zaletą tego rozwiązania jest możliwość oszczędzania, która nie różni się praktycznie niczym od tradycyjnej lokaty bankowej, z tym wyjątkiem, że zyski nie są objęte 19 procentowym podatkiem. Jest to unikalny produkt emerytalny z gwarancją atrakcyjnego oprocentowania, niezależnie od jednego z kilku wariantów konta, którego wybór powinien być indywidualną decyzją, która będzie odpowiadała potrzebom inwestycyjnym danego klienta. Wpłaty na rachunek są dowolne, z tym, że w 2013 roku nie mogą przekroczyć 11139 zł. Bezpieczeństwo gromadzonych środków jest gwarantowane tak jak w przypadku zwykłej lokaty bankowej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a klient, który skorzysta z tego konta, będzie posiadał dostęp do swoich środków w dowolnym momencie

Gdy dana osoba nie jest zadowolona z wyboru instytucji, która prowadzi jej Indywidualne Konto Emerytalne, w każdej chwili może przenieść zgromadzone środki do innej instytucji finansowej uprawnionej do prowadzenia takiego konta, bądź przenieść je do programu emerytalnego. Jest to tzw. wypłata transferowa. Warunkiem jest przeniesienie całości posiadanych środków. Przy zakładaniu konto może zostać wskazana osoba, która będzie uprawniona do dziedziczenia zgromadzonych środków. Jeśli osób tych jest więcej można ustalić jaki procent spadku uzyska każda z nich. Jeśli zostanie ustanowiona dyspozycja, środki z IKE nie wejdą wtedy do masy spadkowej. Warto wiedzieć,  że dyspozycja wskazująca osoby uprawnione do dziedziczenia może być zmieniona w każdej chwili. Jeśli nie zostanie ustalony udział poszczególnych osób w tych środkach, lub suma tych udziałów nie jest równa 100 procentom, stosuje się zasadę, ze ich udział jest równy. W przypadku nie oznaczenia osób uprawnionych do dziedziczenia rachunku, podział tych środków nastąpi zgodnie z KC,  na zasadach ogólnych.

Korzyści związane z takim sposobem oszczędzania będą zauważone dopiero w dłuższym okresie czasu, pod warunkiem, że nie będzie się wycofywało oszczędności. Dlatego, by oszczędzanie miało sens, nawet niewielkie kwoty należy wpłacać systematycznie przez długi okres czasu. Osoby, które zakładają IKE chcą uzyskać dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, które ze względu na atuty, które posiada takie konto, jest atrakcyjnym sposobem gromadzenia oszczędności. Dzięki tym oszczędnościom można odkładać w efektywny sposób kapitał, który przyda się z pewnością, gdy dana osoba przejdzie na zasłużoną emeryturę.