google

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe
  Kursy walut 15.12.2017
  1 USD
  3.5786
  0.007
  1 EUR
  4.2217
  0.0001
  1 CHF
  3.6227
  0.0083
  1 GBP
  4.8061
  0.0001
  1 RUB
  0.0608
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Karta produktu
  Kurs: Praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego [kod zawodu: 331301]

  Kurs: Praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego [kod zawodu: 331301]

  Dla kogo? Kurs przeznaczony dla osób, którym nie wystarcza tradycyjna forma przygotowania do zawodu w formie wykładów, prelekcji w PowerPoint oraz ćwiczenia w rozwiąz...
  Kurs

  Cena: 1579 PLN/szt.
  Kurs: Praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego [kod zawodu: 331301]
  Skontaktuj się z firmą:
  Kontaktując się z firmą powiedz,
  że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!

  Dziękujemy!

  Adres:

  Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Zawodowego ´Dzeta´


  ul. Piotra Skargi 8 /505, 40-091 Katowice
  woj.: śląskie, Polska
  Dane kontaktowe:
  Tel.: 32 / 297 98 95
  Fax: 32 / 781 95 05
  E-mail: dzeta@ka.onet.pl

  Dla kogo?

  Kurs przeznaczony dla osób, którym nie wystarcza tradycyjna forma przygotowania do zawodu w formie wykładów, prelekcji w PowerPoint oraz ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań teoretycznych ze zbiorów zadań. Oferowana na tym kursie duża ilość godzin (90) zajęć warsztatowych i praktycznych w systemie informatycznym FK Symfonia gwarantuje nabycie praktyki księgowej wymaganej od osób podejmujących pracę na stanowiskach samodzielnych.

  Kurs ten w szczególności adresowany jest dla osób:

  • zamierzających zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędną do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku księgowym  
  • potrzebujących odbyć praktykę księgową od podstaw przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  • zamierzających zgłębić tajniki prowadzenia i kontroli ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie informatycznym Symfonia (aż 85 godzin)
  • potrzebujących wskazówek w zakresie prowadzenia  rozliczenia zakresu podatków VAT, CIT, PIT
  • które mają wstępne przygotowanie teoretyczne ale brakuje im gruntownego przygotowania zawodowego i praktyki w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
  • chcących zdobyć uprawnienia do wykonywania dobrze płatnego zawodu,

  Cel kursu:

  • przygotowanie uczestników do zawodu księgowego i pracy w księgowości na stanowisku samodzielnym: zapoznanie z wymaganym materiałem teoretycznym, z dowodami i urządzeniami oraz technikami księgowymi
  • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, dekretacje na kontach księgowych metodami tradycyjnymi
  • praktyczne przygotowanie do prowadzenia komputerowych ksiąg rachunkowych w najczęściej występujących
  firmach typu: spółki z o.o., spółki osobowe oraz firmy osób prowadzących działalność gospodarczą
  • prezentacja możliwości tworzenia wymaganych zestawień i sprawozdań księgowo-finansowych typu: bilans, rachunek zysków i strat, obrotówka, rejestry VAT, składników majątkowych z wykorzystaniem technik komputerowych
  • przygotowanie do sporządzania deklaracji CIT, PIT, VAT w formie tradycyjnej i komputerowej.
  • wprowadzenie do technik i metod sporządzania sprawozdań finansowych

  Kurs trwa 125 godzin i składa się z 7 modułów

  Lp

  Nazwa modułu

  ilość godzin

  1

  Podstawy rachunkowości i księgowości

  20

  2

  Prowadzenie rachunkowości w księgach

  20

  3

  Ewidencja księgowa w FK Symfonia - księgowa pracownia komputerowa

  30

  4

  Wprowadzenie do sprawozdań finansowych, rozliczeń podatków, zobowiązań budżetowych

  10

  5

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy przy wykorzystaniu modelowej Polityki rachunkowości

  20

  6

  Ewidencja transakcji unijnych, walutowych

  15

  7

  Prowadzenie prac bilansowych, sporządzanie sprawozdań finansowych

  10

   

  Razem godzin kursu

  125

   

  Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w cenie kursu:


  1) "Podręcznik samodzielnej nauki księgowania" autorstwa B. Gierusz lub odpowiednik
  2) skrypt Ustawa o rachunkowości
  3) skrypt Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemie FK Symfonia
  4) zestaw instalacyjny Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem
  5) zestawy wzorów dokumentów, materiały ćwiczeniowe w postaci dokumentów księgowych, wydruków i na nośnikach informatycznych  oraz notatnik,
  6) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

  Warunki nauki:

  • wykłady i ćwiczenia w części 1 i 2 kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych uzupełniane materiałami księgowymi niezbędnymi w pracy księgowej.
  Tutaj też następuje praktyczna praca na drukach i dowodach księgowych prowadzonych w formie tradycyjnej.
  • zajęcia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych odbywają się w komputerowej pracowni księgowej:
  - po zaprezentowaniu kolejnej porcji materiału objętego programem kursu następuje
  -  przerobienie tej porcji materiału w księgach firmy prowadzonej w programie FK Symfonia
  • część trzecia obejmuje wypracowanie prawidłowych zasad przy komputerowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  • część czwarta obejmuje prezentację tematycznych zagadnień zgodnie z Ustawą o rachunkowości z podziałem na poszczególne zagadnienia bilansowe i wynikowe na przykładach ksiąg wybranych firm.
  • część piąta dotyczy prezentacji typowych czynności księgowych w komputerowych księgach rachunkowych po wprowadzeniu danych z dowodów księgowych od wyszukiwania i poprawiania zadekretowanych dokumentów, sporządzania wymaganych raportów i zestawień miesięcznych aż do zamknięcia roku.
  • część szósta dotyczy prezentacji zagadnień podstaw prawnych związanych z podatkami i zobowiązaniami budżetowymi oraz sposobów dokumentowania i prowadzenia rozliczeń z tym związanych
  • część siódma to prezentacja organizacji i prowadzenia prac bilansowych i sporządzania sprawozdań
  finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych firm prowadzonych na kursie
  • w pracowni księgowości każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie.
  • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

  Wykładowcy:

  Prowadzący: doświadczeni i wieloletni wykładowcy-księgowi praktycy z licencją MF prowadzący księgi rachunkowe jednostek gospodarczych i biura rachunkowe, praktycy omawianych zagadnień. Księgi rachunkowe w programach Symfonii prowadzi Marian Hulbój - wykładowca, praktyk omawianych zagadnień, główny księgowy prowadzący biuro rachunkowe, posiadający licencję Minitra Finansów oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu komputerowych ksiąg rachunkowych.

  Miejsce i czas zajęć:

  Zajęcia kursu odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego  w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

  Kursy księgowości odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,  w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 8:00 15:00
  wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

  Z uwagi na obszerny zakres materiału objętego kursem preferujemy dwa bloki zajęć w tygodniu w związku z czym przybliżony czas trwania kursu wynosi około 4 miesięcy.

  Cena i warunki płatności

  Promocyjna opłata za kurs wynosi: 1.579 zł brutto (w cenie jest 23% VAT)

  Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu księgowości wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 600 zł. Pozostała należność jest spłacana w całości lub
  w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego po wpłacie zaliczki (raty 0%).

  Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu - zgodne z wymogami MEN po zaliczeniu wszystkich modułów kursu
  2. Certyfikat Samodzielnego Księgowego kod zawodu: 241103 po zaliczeniu egzaminu końcowego
  3. materiały i wiedzę popartą praktyką umożliwiającą natychmiastowe podjęcie pracy księgowego

  Po zakończeniu kursu przeprowadzony zostanie 5 godzinny egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, po zaliczeniu którego uczestnik otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Samodzielny Księgowy - kod zawodu: 241103.

  Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

  Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi: 86,10 zł.

  Inne produkty firmy

  • KURS: Kadry i Płace [kody zawodu: 242307 i 242310]
  • KURS: Kadry [kod zawodu: 242307]
  • KURS: Płace [kod zawodu: 242310]
  • KURS: Księgowość i rachunkowość od podstaw do praktyki [kod zawodu: 331301]
  • KURS: Księgi rachunkowe w FK dla Głównego Księgowego [kod zawodu: 241103-6]
  • KURS: Księga przychodów i rozchodów
  • KURS: Program Płatnik – rozliczenia z ZUS od A do Z

  Inne produkty z tej kategorii

  • Obsługa karty podatkowej
  • Obsługa kadr, płac i ZUS
  • Usługi księgowe i podatki
  • KSIĘGOWOŚĆ
  • DORADZTWO PODATKOWE
  • PŁACE, KADRY, ZUS
  • KURSY I SZKOLENIA
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KpiR)
  • Doradztwo podatkowe
  • Obsługa rachunkowo - księgowa, analiza finansowa
  • Płace
  • Reprezentacja podatnika w Urzędzie Skarbowym i ZUS
  • Reprezentacja podatnika w Sądzie Administracyjnym w sprawach podatkowych
  • Księgowość
  • Usługa eLICZYK
  • Księgi On-Line - teraz to więcej niż wyniki księgowości!
  • Prawo podatkowe
  • ZUS, Płace i Kadry
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych on-line
  • KSIĘGI RACHUNKOWE
  • PORADY PODATKOWO-KSIĘGOWE
  • KURS: Kadry i Płace [kody zawodu: 242307 i 242310]
  • KURS: Kadry [kod zawodu: 242307]
  • KURS: Płace [kod zawodu: 242310]
  • KURS: Księgowość i rachunkowość od podstaw do praktyki [kod zawodu: 331301]
  • KURS: Księgi rachunkowe w FK dla Głównego Księgowego [kod zawodu: 241103-6]
  • KURS: Księga przychodów i rozchodów
  • KURS: Program Płatnik – rozliczenia z ZUS od A do Z
  • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Kurs: Praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego [kod zawodu: 331301]
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Księgi handlowe
  • Księgi przychodów i rozchodów
  • Kadry i płace
  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Rozliczenia kadrowo-płacowe
  • Uproszczona księgowość
  • Księgowość fundacji
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza
  • Doradztwo ekonomiczno-gospodarcze
  • Sprawozdania finansowe
  • Księgi rachunkowe
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Księga przychodów i rozchodów
  • Pełna księgowość
  • Kadry i płace
  • Księga przychodów

  Publikacje branżowe

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.