google

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019

  Akademia LTCA logo
   

  Podatek VAT 2018/2019

  TERMIN

  27.09.2018

  CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2018 r. i planowanych na 2019 r.  W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca wprowadzenia mechanizmy split payment oraz implikacji praktycznych związanych z jego stosowaniem. Dodatkowo, podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane ze stosowaniem przez MF mechanizmów zmierzających do uszczelnienia systemu VAT (takich jak m.in. STIR, biała lista podatników) oraz związane z rewolucyjnymi zmianami w zakresie kas fiskalnych.

  Szkolenie obejmuje również omówienie bieżących problemów związanych z rozliczaniem VAT, w tym w szczególności w aspekcie najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

  Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, w tym w aspekcie VAT oraz omówienie sposobów na ograniczenie ewentualnych ryzyk. W tym zakresie poruszona zostanie również kwestia dotycząca tzw. należytej staranności w VAT.

  ADRESACI SZKOLENIA

  Grupa docelowa szkolenia to Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu.


  PROGRAM SZKOLENIA
   

  I. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – 1 lipca 2018 r.:

  • Mechanizm podzielonej – zasady działania.
  • Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
  • Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.
  • Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności (przyspieszony zwrot VAT, brak sankcji VAT, brak solidarnej odpowiedzialności brak podwyższonych odsetek, zachowanie należytej staranności, skonto za zapłatę VAT przed terminem)
  • Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.
  • Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment (otwieranie rachunków, opłaty, oprocentowanie, zamknięcie rachunku).
  • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.
  • Formy płatności  transakcji handlowych a split payment.
  • Kiedy będzie można wpłacić środki na rachunek VAT i kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.
  • Zapłata na rzecz osoby trzeciej a split payment.
  • Błędy w fakturach i płatnościach a mechanizm podzielonej płatności.
  • Płatności zaliczkowe i korekty w trybie split payment.
  • Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.
  • Wyjaśnienia MF w zakresie split payment – odpowiedzi na kluczowe pytania praktyczne.

  II. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.

  • Czym jest należyta staranność?
  • Przesłanki przedmiotowe i podmiotowe w zakresie tzw. należytej staranności w podatku VAT a prawo do odliczenia.
  • Metodyka należytej staranności.
  • Konsekwencje niezachowania należytej staranności w podatku VAT.
  • Weryfikacja kontrahentów jako narzędzie ograniczające ryzyka w VAT.
  • Podstawowe sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami po stronie spółki oraz kadry zarządzającej i służb finansowych – Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  • Sposoby ochrony podatników – wprowadzenie systemu compliance.

  III. Pozostałe zagadnienia VAT 2018 /2019

  • STIR – nowe narzędzie do walki z nadużyciami VAT.
  • Czarna lista podatników.
  • Inne mechanizmy zmierzające do ograniczenia wyłudzeń VAT.
  • Rozszerzenie obowiązków przesyłania JPK
  • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
  • Dostosowanie definicji podmiotów powiązanych do przepisów CIT i PIT.
  • Zmiana przepisów w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT.
  • Sprzedaż udokumentowana paragonami – nowe zasady wystawiania faktur.
  • Zmiany w zakresie kas fiskalnych / Centralne Repozytorium KAS /  kasy fiskalne online.
  • Nowe zasady zwrotu VAT.
  • Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
  • Możliwe obniżenie sankcji w VAT.
  • Ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego.
  • Nowe zasady opodatkowania bonów.

  VI. Zmiany w VAT z 2017 r.

  • Nadużycie prawa na gruncie VAT.
  • Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r. w zakresie odwrotnego obciążenia, w tym w zakresie usług budowlanych.
  • Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
  • Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.
  • Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących 2017 / 2018.
  • Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów.
  • Nowe uprawnienia organów podatkowych oraz ryzyka podatkowe związane z rejestracją wykreślaniem podatników z rejestru czynnych podatników VAT:
  • Pozostałe zmiany – odpowiedzialność solidarna, zwolnienia podmiotowe.

  V. VAT – zagadnienia bieżące

  • Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych.
  • Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT.
  • Fakturowanie i refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.
  • Odliczanie VAT – przegląd problemów

  VI. Przegląd orzecznictwa i interpretacji i problemów praktycznych z zakresu VAT (in. możliwość odliczenia VAT od faktury otrzymanej od podatnika nieaktywnego lub niezarejestrowanego, problematyka tzw. „pustych faktur” zasady opodatkowania menadżerów, samochody w firmie a VAT,

   

  KOSZT UCZESTNICTWA

  450 PLN + 23% VAT

  Cena obejmuje:

  • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

  GODZINY SZKOLENIA

  Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

  PROWADZĄCY SZKOLENIE

  • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Centrum Warszawy
   

  KONTAKT I REJESTRACJA >>>

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.