google

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe

  Kursy walut 22.07.2019
  1 USD
  3.7869
  0.0014
  1 EUR
  4.2480
  -0.0112
  1 CHF
  3.8571
  0.0091
  1 GBP
  4.7205
  -0.0167
  1 RUB
  0.0601
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Konferencja: Ceny Transferowe 2018 / 2019 – aspekty praktyczne / zmiany / wypełnianie CIT – TP

  Akademia LTCA logo
   

  Ceny Transferowe 2018 / 2019
  – aspekty praktyczne / zmiany / wypełnianie CIT – TP

   

  TERMIN

  13.09.2018

  CEL KONFERENCJI

  Celem konferencji jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w świetle regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., w tym w szczególności w aspekcie identyfikacji transakcji, zakresu dokumentacji oraz problematyki analiz benchmarkingowych.

  Podczas konferencji omówione zostaną ponadto planowane rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych, które mają wejść w życie od 2019 r.

  Mając na uwadze zbliżający się termin na sporządzenie dokumentacji i wypełnienie obowiązków informacyjnych, jednym z elementów konferencji będzie szczegółowe omówienie zasad wypełniania formularza CIT – TP oraz zasad składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

  ADRESACI KONFERENCJI

  Konferencja adresowana jest w szczególności do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.
   

  PROGRAM KONFERENCJI
   

  CZĘŚĆ I – PROWADZĄCY: Marcin Zarzycki
   

  I. Ceny Transferowe 2017/2018 – obowiązki dokumentacyjne / kontrole.

  1. Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

  • Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.
  • Zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %).
  • Nowy limit podmiotowy - 2 mln EUR.
  • Limity podmiotowe  dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych.
  • Obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu.

  2. Identyfikacja transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym

  • Rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia.
  • Nowe limity transakcyjne – transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty).
  • Sposoby ustalania limitu – ustalenie prawidłowej wartości transakcji.
  • Omówienia problemu grupowania transakcji - interpretacja ogólna Ministra Finansów.

  3. Obowiązki dokumentacyjne – dokumentacja local file

  • Forma oraz zakres dokumentacji local file
  • Omówienie poszczególnych elementów dokumentacji:
  • Możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów.
  • Obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji.

  4. Obowiązki dokumentacyjne – dokumentacja master file

  • Podmioty zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej.
  • Pojęcie grupy podmiotów powiązanych – stanowisko organów skarbowych, a Wytyczne OECD.
  • Omówienie poszczególnych elementów dokumentacji master file:
  • Możliwość wykorzystania zagranicznych dokumentacji grupowych – obowiązek dostosowania do obowiązujących przepisów.

  5. Kontrole z zakresu cen transferowych

  • Najnowsze statystyki i wyniki z przeprowadzonych kontroli.
  • Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne, rola defense file.
  • Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych – wskazówki praktyczne.
    

  CZĘŚĆ II – PROWADZĄCY: Grzegorz Niebudek
   

  II. Analizy benchmarkingowe i obowiązki sprawozdawcze – zasady wypełniania CIT-TP.

  1. Analizy benchmarkingowe

  • Analiza benchmarkingowa jako element dokumentacji local file.
  • Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
  • Elementy analizy porównawczej, źródła danych porównawczych oraz sposoby przeprowadzenia analizy.
  • Opis zgodności, a analiza danych porównawczych.

  2. CIT – TP – nowe formularze / zasady wypełniania.

  • Podmioty zobowiązane do złożenia CIT-TP.
  • Nowy formularz CIT-TP.
  • Wyjaśnienia Ministra Finansów w zakresie danych i informacji zawartych w formularzu.
  • Termin na złożenie formularza – 30 września.
  • Uzupełnienie formularza CIT-TP na przykładzie.

  3. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

  • Obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji (jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia, termin)
  • Raportowanie według krajów (country – by country) - podmioty zobowiązane do raportowania, CBC-P/CBC-R, wyjaśnienia Ministra Finansów, termin na złożenie.
    

  CZĘŚĆ III - PROWADZĄCY: Anna Kubicz
   

  III. Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych planowane od 2019 r.

  1. Ujednolicone definicje i pojęcia

  • Cena transferowa – rozszerzenie pojęcia (wynagrodzenie, wynik, finansowy lub wskaźnik finansowy) wpływ definicji na sposób określenia wynagrodzenia w transakcjach wewnątrzgrupowych.
  • Powiązania rodzinne, nie tylko krajowe – konieczność identyfikacji powiązań rodzinnych również w spółkach zagranicznych.
  • Ocena faktycznej zdolność wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji – rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych.

  2. Nowe progi dokumentacyjne

  • Zmiana sposobu określania progów dokumentacyjnych wartość transakcji.
  • Transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji – zasady grupowania i określania limitów poszczególnych rodzajów transakcji.
  • Nowe progi dla dokumentacji Master file.
  • Transakcje zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji - transakcje niestanowiące przychodu lub kosztu podatkowego.
  • Nowe limity dla transakcji (raje podatkowe, umowy spółki, umowy wspólnego przedsięwzięcia).

  3. Zasady ustalania ceny rynkowej

  • Marża 5% dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej – jakie warunki musi spełnić transakcja żeby organ odstąpił od określania wysokości narzutu.
  • Pożyczki wewnątrzgrupowe – kiedy organ nie będzie kwestionował wysokości oprocentowania.
  • Nowe przepisy w zakresie technik wyceny, innych metod, korekt cen transferowych.

  4. Nowe elementy dokumentacji cen transferowych

  • Nowe elementy dokumentacji local file/master file – ułatwienia, czy utrudnienia dla podmiotów powiązanych?
  • Rozszerzenie obowiązku sporządzania analiz benchmarkingowych.
  • Analiza benchmarkingowa, a analiza zgodności warunków transakcji – różnice w sporządzaniu, kiedy sporządzać benchmarking, a kiedy analizę zgodności.
  • Pożyczki wewnątrzgrupowe i usługi o niskiej wartości dodaje bez obowiązku sporządzania analizy benchmarkingowej.

  5. Obowiązki raportowania

  • Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia, odpowiedzialność osób uprawnionych do reprezentacji.
  • Raportowanie do Szefa KAS - informacja o cenach transferowych (TP-R), obowiązek przekazania master file.

  6. Uprawnienia organów podatkowych do kwestionowania zasadności realizacji transakcji wewnątrzgrupowych, badanie zdolności kredytowej.


  KOSZT UCZESTNICTWA

  450 PLN + 23% VAT

  Szkolenia już od 3 osób.

  Cena obejmuje:

  • Uczestnictwo w zajęciach konferencyjnych.
  • Materiały konferencyjne.
  • Certyfikat uczestnictwa w konferencji.
  • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie konferencji.

  GODZINY KONFERENCJI

  Konferencja odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

  TRENERZY

  • MARCIN ZARZYCKI, Partner Zarządzający  Kancelarii LTCA, Doradca Podatkowy
  • ANNA KUBICZ, Partner Kancelarii LTCA, Ceny transferowe
  • GRZEGORZ NIEBUDEK, Partner Zarządzający Kancelarii LTCA, Adwokat/ Doradca Podatkowy

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Centrum Warszawy
   

  KONTAKT I REJESTRACJA >>>

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.