google

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Studia podyplomowe z rachunkowości. Dlaczego warto wybrać studia z MSSF?

  MSSF to skrót od zwrotu Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej. Często stosowany jest również angielski akronim – IFRS, czyli International Financial Reporting Standards. Wszystkie te skróty i nazwy odnoszą się do jednej procedury – ujednoliconej, niemal na całym świecie, metody prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie, prezentowania wyników finansowych i sprawozdań z kondycji firmy. Został wprowadzony, aby zunifikować raporty księgowe, a tym samym ułatwić ich porównywanie oraz sprawić, że będą bardziej przejrzyste. W Polsce MSSF wciąż nie jest jeszcze bardzo popularne, ale są już przedsiębiorstwa, jak np. banki, które zobowiązane są do wykorzystywania tej metody. MSSF to przyszłość rachunkowości, dlaczego jeszcze warto wybrać właśnie te studia spośród wielu różnych ofert studiów?

  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej – ułatwia i ujednolica

  Studia podyplomowe z rachunkowości. Dlaczego warto wybrać studia z MSSF?
  pixabay.com

  W każdym kraju obowiązują inne przepisy księgowe oraz podatkowe, a także wymagania dotyczące prezentowania sprawozdań finansowych. Mając wgląd w dokumenty księgowe firm, z siedzibami w różnych państwach, trudno na pierwszy rzut oka orzec co tak naprawdę mówią o stanie finansowym przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem globalnego rynku, unifikacja dokumentów  stawała się więc coraz bardziej potrzebna. W praktyce okazywało się, że dwa oddziały tej samej firmy – ponieważ mieściły się w innych krajach – prezentowały dokumenty o różnej treści i formie. Pierwsze próby ujednolicenia podejmowano już w latach 70. XX wieku. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że tamte działania były podwaliną pod MSSF. W międzyczasie wprowadzono wiele modyfikacji, a sam standard jest wciąż udoskonalany, ale ideę tworzenia dokumentów księgowych w oparciu o jednakowe metody zaczęto wdrażać właśnie wtedy. Ten ułatwiony i ujednolicony standard staje się… standardem w większości krajów na świecie – w 2008 roku 113 krajów na całym świecie wymagało lub zezwalało na stosowanie MSSF. Powyższy trend ma rozwojowy charakter i w najbliższych latach należy spodziewać się jego jeszcze większej powszechności.

  Najwyższe standardy MSSF – najlepsi wykładowcy, aktualne metody

  MSSF to najwyższy standard sprawozdawczości finansowej, o zdecydowanie większej złożoności od podstawowych studiów i kursów dla finansistów. Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi MSSF powinny charakteryzować się podstawową wiedzą z dziedziny finansów, którą chcą rozwijać w zgodzie z najlepszymi standardami i praktykami w tej dziedzinie. W związku z dynamicznym rozwojem standardów, specjaliści aspirujący do bycia szkoleniowcami lub wykładowcami MSSF są zobligowani to ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W związku z powyższym, wybór studiów MSSF daje nam pewność, że kadra szkoleniowa będzie nie tylko świetnie wykwalifikowana, ale również „na czasie” z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz trendami w sprawozdawczości finansowej. MSSF daje gwarancję, że w czasie studiów poznamy metody aktualnie stosowane w największych przedsiębiorstwach, a nie te, które były stosowane 10 lub więcej lat temu.

  Praktyka jest najważniejsza

  Poszukując oraz biorąc udział w rekrutacji na studia podyplomowe większość z nas pamięta czasy studiów, na których po kilku godzinach zajęć nawet najciekawszy i merytoryczny wykład potrafił znużyć. Wybierając studia podyplomowe, które są niezbędne dla naszego rozwoju zawodowego warto wybrać te, które oferują jak najwięcej aktywnego uczestnictwa oraz pracy własnej na przykładach. Badania mówią, że najlepiej przyswajamy wiedzę, kiedy aktywnie uczestniczymy w procesie uczenia, dlatego wybór zajęć, których program skupia się na praktyce, jest zdecydowanie najlepszym wyborem. Studia MSSF, których celem jest nauka najnowszych oraz najwyższych standardów sprawozdawczości finansowej, w większości charakteryzują się również najwyższymi standardami przekazywania wiedzy.

  Specjalista MSSF – poszukiwany na całym świecie

  Międzynarodowy charakter wiedzy i umiejętności przyswajanych w czasie studiów MSSF jest podkreślany w samej nazwie standardów. Posiadanie takich kwalifikacji daje podwójną przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Z jednej strony osoba posiadająca takie kwalifikacje staje się pożądana wśród firm na polskim rynku, które działają lub planują rozwój swojej działalności również zagranicą, natomiast z drugiej umiejętność pracy w ramach międzynarodowych standardów sprawia, że możemy również stać się pożądanym pracownikiem również na zagranicznych rynkach pracy. W zglobalizowanym świecie kwalifikacje międzynarodowe są jeszcze bardziej pożądane, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu.

  MSSF – niezbędny na giełdzie

  W Polsce MSSF staje się coraz popularniejsze, pomimo tego, że nie ma dokładnych danych, mówiących o tym, w jakim odsetku przedsiębiorstw stosowane są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Można jednak przyjąć, że rodzime firmy coraz chętniej działają na rynkach międzynarodowych, współpracują z zagranicznymi korporacjami oraz przedsiębiorstwami, a w związku z tym muszą dostosować się do międzynarodowych standardów. Korzystanie z MSSF nie tylko ułatwia prowadzenie działalności poza granicami Polski i upraszcza kontakty z zagranicznymi podmiotami, ale również podnosi prestiż i wiarygodność przed partnerami biznesowymi. Warto podkreślić, że dwa typy przedsiębiorstw w Polsce są zobligowane do korzystania z Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – są to firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wszystkie banki. Najwyższej klasy specjaliści sprawozdawczości finansowej są zatem wręcz zobligowani do posiadania kwalifikacji MSSF.

  Jak przebiegają studia podyplomowe MSSF?

  Studia MSSF, dedykowane osobom aktywnym zawodowo, odbywają się w czasie weekendowych zjazdów, które mają miejsce co 2 lub 3 tygodnie przez dwa semestry. Przykładowo program studiów „MSSF w praktyce” organizowanych wspólnie przez EY Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (dowiecie się o nich więcej pod tym linkiem: https://www.academyofbusiness.pl/pl/mssf-w-praktyce,28/) zakłada aż 16 dni praktycznych zajęć z MSSF oraz dodatkowe bloki tematyczne z Rachunkowości kosztów i analizy odchyleń, Finansów przedsiębiorstw i wyceny wartości oraz Podatków i prawa. Studia kończą się egzaminem, w którym uczestnik odpowiada na 35 pytań (25 z MSSF oraz po 5 z dwóch wybranych bloków tematycznych). Po zdaniu egzaminu uczestnik będzie mógł się legitymować państwowym świadectwem ukończenia studiów podyplomowych SGH oraz dyplomem EY Academy of Business.

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.